ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-14 ตุลาคม

พลังประจำวันวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2020

ท่านคือผู้ใด

 

เตรียมจิตใจ

จำไว้ว่าคุณกำลังเข้าเฝ้าอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ ขณะที่คุณกำลังเริ่มต้นอธิษฐาน ให้คุณคิดว่าคุณต้องการมีจุดมุ่งหมายอะไร

 

อ่าน โยชูวา 5:13-15

 “จอมทัพของพระยาห์เวห์จึงสั่งโยชูวาว่า จงถอดรองเท้าออกจากเท้าของเจ้าเสีย เพราะว่าที่เจ้ายืนอยู่นี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ โยชูวาก็ทำตามโยชูวา 5:15 

 

สำรวจและใคร่ครวญ

สาเหตุที่โยชูวาจำเป็นต้องเข้าไปถามบุรุษที่ยืนอยู่ต่อหน้าท่านว่า ท่านอยู่ฝ่ายเราหรืออยู่ฝ่ายชาวคานาอัน (ข้อ 13) ก็เพราะว่า จนกว่านักรบผู้นั้นจะพูด โยชูวาถึงจะรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใด  คุณคิดว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น บุรุษผู้ที่โยชูวามองเห็นกำลังชักดาบออกมานั้นคงจะต้องดูน่าเกรงกลัว และโยชูวาต้องรวบรวมความกล้าหาญอย่างมากในการเดินเข้าไปถามบุรุษผู้นั้น ถ้าคุณเองเป็นโยชูวา คุณจะแสดงอาการอย่างไร?

 

เมื่อบุรุษผู้นั้นตอบแก่โยชูวาว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใด โยชูวาก็มิได้มีคำถามหรือสงสัยในตัวบุรุษผู้นั้นอีกต่อไป (ข้่อ 14) ไม่ต้องสงสัยเลยว่าประสบการณ์ที่โยชูวาเคยพบกับพระเจ้าและเคยได้ยินพระองค์ตรัสกับท่านมาก่อน (ตัวอย่างใน โยชูวา 4:1;5:2) ทำให้ท่านมีความคุ้นเคยกับพระเจ้าอยู่พอสมควร จึงสามารถจดจำพระองค์ได้เมื่อยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์ ดูการแสดงออกของโยชูวาและคำพูดของท่านในข้อที่ 14 สิ่งเหล่านี้บอกอะไรคุณเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของโยชูวากับพระเจ้า

 

คำตรัสของพระเจ้าในข้อ 15 เตือนให้เราระลึกถึงคำตรัสของพระองค์กับโมเสสในอพยพ 3:5 และเช่นเดียวกับโมเสส สิ่งเดียวที่โยชูวาสามารถทำได้เมื่อรู้ว่าท่านกำลังยืนอยู่บนสถานที่เช่นไร และกำลังยืนอยู่กับผู้ใด ก็คือการถอดรองเท้าของท่านออกด้วยความยำเกรง 

 

ตอบสนอง

คุณจะมีประสบการณ์ในความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าได้อย่างไร? ถ้าคุณรู้ว่าคุณกำลังยืนอยู่บนสถานที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ คุณจะมีท่าทีในการนมัสการพระเจ้าในวันนี้อย่างไร?
พลังประจำวัน#184-ตุลาคม

พลังประจำวัน-31 ตุลาคม
พลังประจำวัน-30 ตุลาคม
พลังประจำวัน-29 ตุลาคม
พลังประจำวัน-28 ตุลาคม
พลังประจำวัน-27 ตุลาคม
พลังประจำวัน-26 ตุลาคม
พลังประจำวัน-25 ตุลาคม
พลังประจำวัน-24 ตุลาคม
พลังประจำวัน-23 ตุลาคม
พลังประจำวัน-22 ตุลาคม
พลังประจำวัน-21 ตุลาคม
พลังประจำวัน-20 ตุลาคม
พลังประจำวัน-19 ตุลาคม
พลังประจำวัน-18 ตุลาคม
พลังประจำวัน-17 ตุลาคม
พลังประจำวัน-16 ตุลาคม
พลังประจำวัน-15 ตุลาคม
พลังประจำวัน-13 ตุลาคม
พลังประจำวัน-12 ตุลาคม
พลังประจำวัน-11 ตุลาคม
พลังประจำวัน-10 ตุลาคม
พลังประจำวัน-9 ตุลาคม
พลังประจำวัน-8 ตุลาคม
พลังประจำวัน-7 ตุลาคม
พลังประจำวัน-6 ตุลาคม
พลังประจำวัน-5 ตุลาคม
พลังประจำวัน-4 ตุลาคม
พลังประจำวัน-3 ตุลาคม
พลังประจำวัน-2 ตุลาคม
พลังประจำวัน-1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.