ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-18 เมษายน

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2020

 

 มากเกินพอ

 

เตรียมจิตใจ

ใคร่ครวญข้อที่ 5 ถึง 7 ของสดุดี 113: ใครเป็นเหมือนพระเจ้าของเรา ... พระองค์ทรงยกคนจนขึ้นมาจากผงคลีและยกคนขัดสนขึ้นมาจากกองขี้เถ้า'  สรรเสริญพระองค์สำหรับความเห็นอกเห็นใจของพระองค์!

 
 

อ่าน 2 พงศ์กษัตริย์ 4:1-7

แล้วเอลีชากล่าวว่าเธอจงออกไปนอกบ้านขอยืมภาชนะเปล่าจากเพื่อนบ้านทุกคนอย่าเอามาน้อย” 2 พงศ์กษัตริย์ 4:3

 
 

สำรวจและใคร่ครวญ

 

เมื่อชีวิตรอบตัวเราพังทลายลงและเรารู้สึกซวนเซจากหายนะครั้งแล้วครั้งเล่าเรายังเชื่อจริงๆว่าพระเจ้าทรงรักเรามากพอที่จะนำเราออกจากปัญหาหรือไม่เราเชื่อว่าพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่สิ้นหวังหรือไม่? 

 

 พิจารณาสถานการณ์อันน่าสลดใจของแม่ม่าย (ข้อ 1): เธอกำลังเผชิญกับการสูญเสียความหวังเพียงประการเดียวของความมั่นคงในอนาคต (ลูกชายของเธอ) เพื่อชำระหนี้ที่ไม่สามารถจ่ายคืนได้ เธอไม่มีอะไรเหลือนอกจากน้ำมันขวดเดียวระหว่างเธอกับความอดอยาก

 

ที่จุดต่ำสุดเมื่อเรารู้สึกว่าไม่มีอะไรเหลือแล้วทั้งอารมณ์และร่างกาย (ข้อ 2) พระเจ้าจะให้มุมมองที่แตกต่าง พระองค์ขอให้เราเชื่อฟังพระองค์ด้วยสิ่งเล็กน้อยที่เรามี ผู้หญิงคนนี้มีเพียงน้ำมันหนึ่งขวดและลูกชายสองคน สาวกของพระเยซูมีขนมปังห้าก้อนและปลาสองตัว ทรัพยากรที่ไม่เพียงพอของเราไม่ได้จำกัดพระเจ้าผู้ทรงอานุภาพของเรา!

 

แม้ว่าเพื่อนบ้านได้ให้ภาชนะเปล่ามา นี่ไม่ใช่เรื่องที่ครอบครัวนี้ได้รับการช่วยให้รอดจากการกุศลของผู้อื่น พวกเขารอดโดยการเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าและโดยการทำตามสิ่งที่พวกเขารู้ถึงพระลักษณะของพระเจ้าและฤทธานุภาพของพระองค์ (ข้อ 3) พระเจ้าทรงเกินพอสำหรับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะสิ้นหวังเพียงไร

 

ตอบสนอง

ทูลขอพระเจ้าที่คุณจะมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับฤทธานุภาพและความดีงามของพระองค์ มอบทรัพยากรที่มีจำกัดของคุณแด่พระองค์ (เวลาความสามารถเงินทอง) เพื่อพระองค์จะทวีคูณให้เกิดผลเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์
พลังประจำวันฉบับที่ 182-เมษายน

พลังประจำวัน-30 เมษายน
พลังประจำวัน-29 เมษายน
พลังประจำวัน-28 เมษายน
พลังประจำวัน-27 เมษายน
พลังประจำวัน-26 เมษายน
พลังประจำวัน-25 เมษายน
พลังประจำวัน-24 เมษายน
พลังประจำวัน-23 เมษายน
พลังประจำวัน-22 เมษายน
พลังประจำวัน-21 เมษายน
พลังประจำวัน-20 เมษายน
พลังประจำวัน-19 เมษายน
พลังประจำวัน-17 เมษายน
พลังประจำวัน-16 เมษายน
พลังประจำวัน-15 เมษายน
พลังประจำวัน-14 เมษายน
พลังประจำวัน-13 เมษายน
พลังประจำวัน-12 เมษายน
พลังประจำวัน-11 เมษายน
พลังประจำวัน-10 เมษายน
พลังประจำวัน-9 เมษายน
พลังประจำวัน-8 เมษายน
พลังประจำวัน-7 เมษายน
พลังประจำวัน-6 เมษายน
พลังประจำวัน-5 เมษายน
พลังประจำวัน-4 เมษายน
พลังประจำวัน-3 เมษายน
พลังประจำวัน-2 เมษายน
พลังประจำวัน-1 เมษายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.