ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 กรกฎาคม

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2018

 
พูดด้วยภาษาของพวกเขา
 

เตรียมจิตใจ                

เมื่อเกิดความตึงเครียดในความสัมพันธ์ บางคนก็นิ่ง บางคนก็ก้าวร้าว คุณจะสร้างสะพานที่จะเชื่อมต่อกับการไม่เป็นมิตรหรือการมุ่งร้ายอย่างไร?

 

อ่านกิจการ 21:40-22:5

 

เมื่อ​นาย​พัน​อนุ​ญาต​แล้ว เปา​โล​จึง​ยืน​บน​ขั้น​บัน​ได​โบก​มือ​ต่อ​ประ​ชา​ชน เมื่อ​คน​ทั้ง​ปวง​นิ่ง​เงียบ​แล้ว ท่าน​จึง​กล่าว​กับ​พวก​เขา​เป็น​ภา​ษา​ฮีบรู​ว่า...  (กิจการ 21:40)

 
สำรวจและใคร่ครวญ

ในข้อเหล่านี้ เปาโลกำลังเผชิญความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต ครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้ เมื่อพยายามเทศนาต่อชาวยิวในกรุงเยรูซาเล็ม และท่านก็ต้องหนีเอาชีวิต (กิจการ 9:28–30) มาบัดนี้ ท่านก็ยืนอยู่ต่อหน้าฝูงชนที่จะเอาชีวิตเขาอีกครั้งหนึ่ง ท่านจะสร้างสะพานอย่างไร? จะทำให้พวกเขาฟังท่านอย่างไร? ด้วยการดลใจของพระวิญญาณ เปาโลยืนอย่างสงบโบกมือต่อประชาชน เมื่อพวกเขานิ่งเงียบแล้ว จึงพูดกับพวกเขาด้วยภาษาฮีบรูของพวกเขา ด้วยความนับถืออย่างจริงใจ ท่านกล่าวว่า “พี่น้องและท่านผู้อาวุโสทั้งหลาย ขอฟังข้าพเจ้าแก่คดีต่อหน้าทูลขอพระเจ้าท่าน...” และเมื่อได้ฟังเปาโลพูดกับพวกเขาในภาษาของพวกเขา ความเงียบก็เข้าครอบงำ คนของพระเจ้าก็ได้สงบฝูงชนที่ต้องการเอาชีวิตเขาอย่างมหัศจรรย์ และแล้วเวทีก็พร้อม พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ถูกปลดปล่อย เป็นโอกาสที่เปาโลจะ ‘เป็นพยาน’ ถึงชีวิตของเขาเองที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยฤทธิ์เดชของพระเยซูคริสต์

บางครั้ง แทนที่จะด้วยความกระตือรือร้นและกล้าหาญ เราต้องอดทนรอคอยเวลาของพระเจ้า สิ่งที่ดูเหมือนเป็นความกระตือรือร้นเพื่อพระเจ้าไม่ได้มาจากหัวใจที่ถูกต้องเสมอไป (ข้อ 3) แต่พระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตกับเรา เช่นเดียวกับที่สถิตกับเปาโล และพระองค์ทรงต้องการพูดผ่านเรา แม้จะต้องพูดเข้าไปในความสัมพันธ์ที่ยากที่สุด

 
ตอบสนอง

ให้อธิษฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ยากที่สุดในชีวิตของคุณในขณะนี้ ทูลขอพระเจ้าที่จะช่วยสร้างบรรยากาศที่เหมาะสม และให้คำพูดที่คุณจะใช้ในการสร้างสะพานเพื่อความรักและพระคุณของพระองค์
พลังประจำวัน#177-กรกฎาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กรกฎาคม
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 กรกฎาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.