ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 23 สิงหาคม 2017

 พลังประจำวัน วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2017

จะไม่อ่านพระคัมภีร์แบบไหน

 

เตรียมจิตใจ

ความเชื่อของคุณลึกซึ้งมากขึ้นอย่างไร ที่เป็นผลจากการที่พระเจ้าท้าทายคุณให้ออกจากเขตความสะดวกสบายของคุณ?

 

อ่าน ยอห์น 5:31–47

และ​พระคัมภีร์​นั้น​เอง​เป็น​พยาน​ให้​กับ​เรา แต่​พวกท่าน​ก็​ยัง​ไม่​ยอม​มาหา​เรา​เพื่อ​จะ​ได้​ชีวิต”  ยอห์น 39,40

 

สำรวจและใคร่ครวญ

เมื่อจะซื้อสินค้าหรือบริการ ฉันชอบตรวจสอบกับความคิดเห็นออนไลน์ เราจำเป็นต้องตรวจสอบข้อกล่าวอ้างที่ว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ซึ่งจะพบในข่าวประเสริฐของยอห์น (20:31) ด้วยหลักฐานที่สร้างแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่น แต่ไม่ใช่ทุกคนมองเห็น พวกยิวที่เคร่งศาสนาได้พบกับบางคนที่ทำงานของพระเจ้า และทำด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า (ข้อ 8,9,21,22,36) และได้รับการยืนยันว่าเป็นพระเจ้าโดยพยานมนุษย์ (ข้อ 33,36) โดยพระคัมภีร์ (ข้อ 39,46,47) และพระเจ้าเอง (ข้อ 37) ทำไมพวกเขาถึงไม่ยอมรับพระองค์? พวกเขาอ่านพระคัมภีร์โดยคิดว่าทั้งหมดเป็นเรื่องของพวกเขาและมรดกของพวกเขาในฐานะประชากรของพระเจ้าที่ส่งต่อมาจากหัวหน้าครอบครัว เขามองไม่เห็นถึงข้อความที่เปิดเผยความสัตย์ซื่อของพระเจ้าต่อมวลมนุษย์ ที่สำเร็จในพระวาทะบังเกิดเป็นมนุษย์ เรายอมจำนนต่อพระวจนะและให้พระวจนะอ่านเรา เพราะพระวจนะคมเหมือนใบมีดผ่าตัดของศัลยแพทย์ ตัดผ่านทุกอย่าง...วางเราให้ฟังและเชื่อฟัง (ฮีบรู 4:12) เราค้นดูพระคัมภีร์เพื่อหาความจริง (กิจการ 17:11) ไม่ใช่เพื่อยืนยันความคิดของเราเองหรือเพื่อความสำคัญของตนเอง (ข้อ 44) เรายอมให้พระวจนะปรับการดำเนินชีวิตของเรา เราต้องไม่รู้สึกว่าเราเหนือกว่ายิวผู้เคร่งศาสนาเหล่านี้ และคือพระวิญญาณของพระเจ้าที่ทรงสอนเราทุกสิ่ง (14:26) แม้แต่ให้เราเป็นห่วงชีวิตนิรันดร์ของศัตรูของพระเยซูด้วย

 

ตอบสนอง

เพราะ​พระยาห์เวห์​ประเสริฐ ความ​รักมั่นคง​ของ​พระองค์​ดำรง​เป็น​นิตย์ และ​ความ​ซื่อสัตย์​ของ​พระองค์​ดำรง​อยู่​ทุก​ชั่วชาติพันธุ์” (สดุดี 100:5 ) สรรเสริญพระองค์
พลังประจำวัน#174-สิงหาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 30 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 29 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 28 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 27 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 26 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 25 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 24 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 22 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 21 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 20 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 19 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 18 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 17 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 16 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 15 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 14 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 13 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 12 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 11 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 10 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 9 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 8 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 7 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 6 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 4 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 3 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 2 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 1 สิงหาคม 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.