ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletอบรมครูรวีฯ - ประกาศนียบัตร
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletสัมมนา-ฝึกอบรม/Training
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
สัมมนา-ฝึกอบรม/Training

สัมมนา-ฝึกอบรม/Training

สัมมนาครูรวีวารศึกษาและอนุศาสกโรงเรียน 6-7 พฤศจิกายน 2015

Download Handouts :

Training Schedule / ตารางการอบรม SU-OEM Training Time Table 6-7 Nov 2015.pdf

Morning Devotion - Friday, 6Nov15: Devotion CE Teachers 6 Nov 2015.pdf

Morning Devotion - Saturday, 7Nov15: Devotion CE Teachers 7 Nov 2015.pdf

Topic 1: เข้าใจเด็กในยุคปัจจุบัน หัวข้อที่ 1-เข้าใจเด็กในยุคปัจจุบัน.pdf
               Understand Today's Children
Topic 1 - Understanding Today's Children (Nov 2015) pdf.pdf

Topic 2: เข้าใจกระบวนการเรียนรู้และการสอน หัวข้อที่ 2 - เข้าใจกระบวนการเรียนรู้และการสอน.pdf
               Understand The Teaching-Learning Process Topic 2 - Understanding the Teaching-Learning Process (Nov 2015) pdf.pdf

Topic 3: การวางแผนบทเรียนพระคัมภีร์ที่สร้างสรรค์ หัวข้อที่ 3 - การวางแผนบทเรียนพระคัมภีร์อย่างสร้างสรรค์.pdf / Planning A Creative Bible Lesson Topic 3 - Planning a Creative Bible Lesson (Nov 2015).pdf

Topic 5: การนำเด็กสรรเสริญและนมัสการพระเจ้า หัวข้อที่ 5 - การนำเด็กสรรเสริญและนมัสการ.pdf / Teaching Children to Praise and Worship God Topic 5 - Teaching Children to Praise and Worship God (Nov 2015) pdf.pdf

Topic 6: การสอนระเบียบวินัยให้เด็ก หัวข้อที่ 6 - การสอนระเบียบวินัยให้เด็ก.pdf / Teaching Children Good Discipline Topic 6 - Teaching Children Good Discipline (Nov 2015) pdf.pdf


ตารางการอบรม : ตารางการอบรม 6-7Nov15.pdf

แนะนำวิทยากร : David and Cynthia Leong ใบประชาสัมพันธ์.pdf

ใบสมัคร : ใบสมัคร.pdf

 

 

 

 

 

SU 3G Youth Seminar 2014 

วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน
เวลา 13:30-16:30 ณ คริสตจักรสาธร
กลับมาอีกครั้งหนึ่งตามคำเรียกร้อง สัมมนาที่เยาวชนไม่ควรพลาด!!!
สัมมนานี้เป็นการสอนประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องเพศ และความสัมพันธ์ของวัยรุ่นชายหญิง
จากมุมมองทางจิตวิญญาณ และการเน้นย้ำจากพระคัมภีร์


ขอเชิญเยาวชนและผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา ฟรี !!!
โปรดสมัครและแจ้งจำนวนได้ที่ E-mail: ScriptureUnionThailand@gmail.com
โทรศัพท์: 08-1837-9985(บุหงา), 08-9124-5600(มาลาศรี),08-1928-6938(วิวัฒน์)


หัวข้อสัมมนา:

1. Three Schocking Truths about Sex
    ความจริงที่น่าตกใจเกี่ยวกับเรื่องเพศ
    The first of the series teaching, this module focuses to counter misconceptions about sex that bombard today's youths.  This session explores issues such as God's design for sex, sexual sins and human sexuality. 

2.  To Date or Not to Dat
     ออกเดทหรือไม่ออกเดทดี?

      "Who says I am too young to date?" This teaching module is designed specifically to answer this commonly asked question. Participants are challenged to examine a simple check list to see if they are ready to date. This seminar concludes by proposing "Friending" as a radical option to dating

 

 

SU Thailand  2013 Bible Seminar : 2-3 August 2013 at Bangkok Christian Guest House, Bangkok.
สัมมนาการอ่านพระคัมภีร์ จัดโดยคริสตธรรมสัมพันธ์ประเทศไทย ๒-๓ สิงหาคม ที่ บ้านพักกรุงเทพคริสเตียน

Download Seminar Material เอกสารประกอบการสัมมนา

View Album ดูอัลบัมบรรยากาศการสัมมนา 


SU Books Corner Display by Malasri & Tim 

รายการอบรมครูผู้สอนคริสเตียนศึกษา

วันพฤหัสฯและวันศุกร์
ที่ 26 และ 27 มกราคม 2012
ณ อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย เชิงสะพานหัวช้าง ราชเทวี
รายการ
ลงทะเบียน
นมัสการ
ปฐมนิเทศ
สัมมนา 1 - หน้าต่าง 4-14 คืออะไร?
สัมมนา 2 - เด็กๆ กับการอธิษฐาน
สัมมนา 3 - เทคนิคการสอนอย่างสร้างสรรค์
สัมมนา 4 - เติบโตสู่การเป็นครู
สัมมนา 5 - การอ่านพระคัมภีร์ให้สนุก
สัมมนา 6 - ท่องจำพระคัมภีร์อย่างสร้างสรรค์ กับความหมายพระคัมภีร์
สัมมนา 7 - เทคนิคการเล่าเรื่องพระคัมภีร์อย่างสร้างสรรค์
คำปฏิญาณการอุทิศตนของครู
อธิษฐาน
ปิดการประชุม

เนื้อหาการสัมมนา
สัมมนา 1: หน้าต่าง 4-14 คืออะไร?
ในสัมมนานี้ เราจะมาพิจารณาว่า “ทำไมเด็กๆในกรอบหน้าต่าง 4-14 จึงมีความสำคัญต่อพระเจ้า และให้เรามาตรวจสอบดูแนวทางเชิงปฏิบัติในการเข้าถึงเด็กๆกลุ่มนี้ เพื่อเปลี่ยนแปลงชุมชนของเรา

สัมมนา 2: เด็กๆ กับการอธิษฐาน
เพื่อตรวจสอบสิ่งที่พระเจ้าทรงกำลังกระทำในการสร้างเด็กๆ และเยาวชนซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ ให้เป็นนักอธิษฐานสำหรับอาณาจักรของพระองค์ และเพื่อสำรวจวิถีทางที่เราสามารถช่วยลูกหลานของเราในการอธิษฐาน

สัมมนา 3: เทคนิคการสอนอย่างสร้างสรรค์
สัมมนานี้วางแนวเทคนิคการสอนอย่างอย่างสร้างสรรค์โดยสังเขป เพื่อสื่อความจริงของพระเจ้าไปยังเด็กๆ และเราจะ “เลือก” และ “ประเมินผล” การสอนอย่างไร

สัมมนา 4: เติบโตสู่การเป็นครู
เพื่อหนุนใจครูทั้งหลายให้เติบโตขึ้นโดยมีคุณสมบัติของ FAT-Faithful (ซื่อสัตย์), Available (พร้อมทำหน้าที่สอน) & Teachable and as a total person (เป็นคนที่สอนได้และรอบรู้)

สัมมนา 5: การอ่านพระคัมภีร์ให้สนุก

เพื่อช่วยพ่อแม่และครูรวีฯ ในการสอนเด็กๆ ว่า พระคัมภีร์คืออะไร และเด็กๆ จะอ่านพระคัมภีร์เพื่อการภาวนาเป็นส่วนตัว ให้รู้สึกสนุกได้อย่างไร

สัมมนา 6: ท่องจำพระคัมภีร์อย่างสร้างสรรค์ กับความหมายพระคัมภีร์
เพื่อให้แน่ใจว่า มีการสอนความหมายพระคัมภีร์ข้อต่างๆ นอกเหนือจากการสอนท่องจำพระคัมภีร์อย่างสร้างสรรค์

สัมมนา 7: เทคนิคการเล่าเรื่องพระคัมภีร์อย่างสร้างสรรค์
เพื่อช่วยพ่อแม่และครูรวีฯ ในการเล่าเรื่องราวในพระคัมภีร์ที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ในวิถีทางที่ให้ความเข้าใจใหม่ๆ ซึ่งรวมไปถึงการเล่าเรื่องข่าวประเสริฐ โดยใช้เชือกผูกรองเท้า
 


       
View Album / ดูรูปการสัมมนาครูรวีวารศึกษา ๒๕-๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๐
Order / สั่งซื้อ VCD การฝึกอบรม กรุณาติดต่อ เลขาธิการ/อ. เยาวนิจ

1.  Sunday School Teacher Training, 25-27 October 2007

     "SU Master's  Workshop 2007" 
                   สัมมนาครูรวีวารศึกษาครั้งที่ ๓

Venue :  Christ Church, 11 Convent Road, Sathorn-Nua, Bangkok.

Date :  Thursday-Saturday,  October 25-27, 2007 

Time :  08:30-17:00 hrs.

Registration Fee :  1,500 Baht  for 3 days 
                                      including Hands-out, Lunch and Coffe Break.
ค่าลงทะเบียน ๑๕๐๐ บาท รวมเอกสารการอบรม ของว่างและอาหารเที่ยง

Workshop Topics: หัวข้อสัมมนา

1.  Pastoral Care of Children
     การดูแลอภิบาลเด็ก

2.  Needs and Characteristics of Children
     บุคคลิกและความต้องการของเด็ก

3.  Teaching to Change Life
      การสอนที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิต

4.  Leading Children to Christ
     การนำเด็กๆมาถึงพระเยซูคริสต์

5. Joining Children on the Spiritual Journey
     นำเด็กๆไปสู่การร่วมเดืนไปในเส้นทางฝ่ายจิตวิญญาณ

6.  Helping Children to Grow in God's Way
     การช่วยเด็กๆให้เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้า

7.  Creative Bible Teaching
     การสอนพระคัมภีร์อย่างสร้างสรรค์

8.  Age-appropriate Learning (Primary)
     การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก (ระดับประถม)

9.  Age-appropriate Learning (Pre-school)
     การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก (ก่อนวัยเรียน)

10.  Bringing Bible Story to Life
       นำการสอนเรื่องราวในพระคัมภีร์มาสู่ชีวิต

11.  Games that Teach
       การใช้เกมส์ในการสอน

12.  Teaching Pre-Teens Made Easier
       การทำให้การสอนเด็กก่อนวัยรุ่นเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

Please contact Scripture Union Thailand General Secretary - A. Yawanit Kasaetwatananond
ติดต่อ อาจารย์ เยาวนิจ เกษตรวัฒนานนท์ เลขาธิการคริสตธรรมสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

สัมมนาและฝึกอบรม ครูรวีฯ ได้ความรู้ เทคนิควิทยาการ ได้พลังใหม่ และสนุกสนานเช่นเคย

 


ชื่อ-นามสกุล :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :  *
สมาชิกคริสตจักร :  *
หัวข้อ :
รายละเอียด :


Copyright © 2010 All Rights Reserved.