ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018

พลังประจำวันวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018

ความมั่นคงปลอดภัยที่ฉลาด

 

 เตรียมจิตใจ:

คุณเคยทุกข์กังวลเกี่ยวกับอนาคตหรือไม่?

 

อ่าน ยากอบ 4:13-17

“ชีวิตของพวกท่านเป็นเหมือนอะไร? ก็เป็นเหมือนหมอกที่ปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็จางหายไป แต่พวกท่านควรจะพูดว่า “ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรด เราจะยังมีชีวิตอยู่ และจะทำสิ่งนี้หรือสิ่งนั้น”” ยากอบ 4:14-15  

 

สำรวจและใคร่ครวญ :

เมื่อวานนี้ เราได้เรียนรู้ที่จะยอมจำนนต่อพระเจ้าเพื่อเอาชนะความปรารถนาที่จะนำเราสู่ความขัดแย้ง (ข้อ 7)  วันนี้ เราจะเรียนรู้ที่จะมอบแผนสำหรับอนาคตของเราต่อพระเจ้า ในโลกที่ไม่แน่นอน บ่อยครั้งที่เราทุกข์ใจเกี่ยวกับการทำให้ตัวเองปลอดภัยหรือมีความเพียงพอ หรือสะสมความมั่งคั่ง (ข้อ 13) พวกเราทุกคนมักคิดว่าเราเป็นผู้ควบคุมชีวิตของเรา และเงินสามารถทำให้เรารู้สึกปลอดภัย  พระเยซูทรงเตือนเรา “ให้ระวังให้ดี จงหลีกเลี่ยงจากความโลภทุกอย่าง เพราะว่าชีวิตของคนไม่ได้อยู่ที่การมีของฟุ่มเฟือย” และจบด้วยคำอุปมาเรื่องเศรษฐีโง่ (ลูกา 12:13-21) ที่เศรษฐีได้สะสมสมบัติไว้มากมาย แต่เขาได้ตายจากไปในคืนนั้น

 

พระธรรมวันนี้เน้นให้เห็นความไม่แน่นอนของอนาคต และความจริงนี้ก็ไม่ควรทำให้เรากลัว และตะลีตะลานสะสมความมั่งคั่งเสมือนว่าการหาเงินเป็นเพียงเป้าหมายเดียวของเรา แต่ความไม่แน่นอนนี้เป็นเหตุผลที่เราจะยอมรับและตระหนักถึงการพึ่งพาพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ แน่ละ เราต้องระมัดระวังกับเงินของเรา แต่ในที่สุดเราต้องฝากอนาคตและแผนการทั้งหมดให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า ในความอ่อนแอของเรา เราจำเป็นต้องระลึกถึงการพึ่งพาในพระองค์ และจำไว้ว่า “ของประทานที่ดีและเลิศทุกอย่างนั้นมาจากเบื้องบน” (ยากอบ 1:17)

 

ตอบสนอง:

 

ให้ภาวนา ยากอบ 1:17 ‘ของประทานที่ดีและเลิศทุกอย่างมาจากเบื้องบน คือมาจากพระผู้สร้างแห่งบรรดาดวงสว่าง ในพระองค์ไม่มีการแปรปรวนหรือเงาของการเปลี่ยนแปลง’  ฝากอนาคตและแผนการของคุณไว้กับพระเจ้า
พลังประจำวัน#176-กุมภาพันธ์ 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์ 2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.