ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2018

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2018

ปัญญาที่เป็นจริง

 

เตรียมจิตใจ:

คุณมีความสามารถในการแข่งขันแค่ไหน?  อะไรเป็นสิ่งที่ผลักดันคุณ?

 

อ่าน ยากอบ 4:1-12

“พวกท่านจงนอบน้อมต่อพระเจ้า จงต่อสู้กับมาร แล้วมันจะหนีท่านไป พวกท่านจงเข้าใกล้พระเจ้า แล้วพระองค์จะเสด็จเข้ามาใกล้ท่าน” ยากอบ 4:7-8

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ในยากอบ 1:12-18  เราเห็นว่าปัญญาหมายถึงการมีมุมมองที่เป็นจริงถึงสิ่งที่อยู่ภายในใจของเรายากอบเปรียบเทียบกับสงครามเพื่อให้เห็นการต่อสู้ที่มาจากความปรารถนาภายในใจของเรา (4:1,2) การไม่ยอมแพ้หรือไม่ยอมให้ผู้อื่นเห็นว่าเราผิดทำให้ต่างต้องยึดมั่นในทางของตนเองชีวิตจึงกลายเป็นการแข็งขันเมื่อเรายอมปล่อยตัวให้ปรารถนาเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเงินทองอำนาจหรือการเป็นเจ้าของเราก็ต้องจัดแย้งกระทบกับผู้อื่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 

ยากอบวิจารณ์อย่างแรงว่า คนไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า ท่านทั้งหลายรู้ว่าการเป็นมิตรกับโลกนั้นคือการเป็นศัตรูกับพระเจ้าไม่ใช่หรือ?’ (ข้อ 4)

คำตอบนั้นชัดเจนในข้อ 4:7 โดยเราตระหนักถึงลักษณะที่ตกต่ำของเรา และสิ่งที่ผลักดันภายในใจของเรา และเราทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า พระเยซูตรัสในลูกา 9:24 “เพราะว่าใครต้องการจะเอาชีวิตรอด คนนั้นจะเสียชีวิต แต่ใครยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เรา คนนั้นจะได้ชีวิตรอด” เราจะค้นพบตัวจริงของเราเมื่อเรายอมสละตนเอง มองเข้าไปภายในใจและในระยะยาว คุณจะพบเพียงความอ่อนแอ แต่พึ่งพาพระคริสต์ คุณจะพบชีวิตและสันติสุขในพระองค์ เกินกว่าที่คุณต้องการ!

 

การยอมจำนนต่อพระเจ้าจะรวมทั้งการตัดสินใจที่จะหยุดตัดสินพี่น้องครืสเตียนทั้งหญิงชายด้วย (ข้อ 11) เพราะปัญญาในพระคัมภีร์ที่แท้จริงนำสู่ความสามัคคีปรองดองมากกว่าสัมพันธ์ที่แย่งชิงกัน

 

ตอบสนอง:

คุณพบว่าตัวเองมีปัญหาแตกร้าวกับใครในครอบครัว ในที่ทำงาน หรือที่คริสตจักรหรือไม่? ให้นำความสัมพันธ์นั้นมายังพระเจ้า ทูลขอความช่วยเหลือให้คุณพบความเข้าใจในมูลเหตุจูงใจ และวิธีที่ทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้น
พลังประจำวัน#176-กุมภาพันธ์ 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์ 2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.