ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2018

 พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2018

ปัญญาจากเบื้องบน

 

เตรียมจิตใจ:

มันสำคัญแค่ไหนที่คุณจะต้องเอาชนะการโต้เถียง?

 

อ่าน ยากอบ 3:13-18

“มีใครบ้างในท่านทั้งหลายที่มีปัญญาและมีความเข้าใจ? ให้เขาแสดงออกมาด้วยความประพฤติที่ดีงาม คือด้วยการกระทำที่สุภาพอ่อนโยนพร้อมด้วยปัญญาของเขา” ยากอบ 3:13

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

เราได้เริ่มไตร่ตรองพระธรรมยากอบในประเด็นก่อนหน้านี้และจบลงที่อันตรายจากพลังของคำพูด ข้อต่างๆ ที่เราอ่านในวันนี้เกือบเป็นการสรุปสิ่งที่ยากอบได้พูดเกี่ยวกับปัญญาในพระคัมภีร์ ซึ่งเตือนเราว่า ปัญญาที่แท้จริงมาจากพระเจ้า และเห็นเด่นชัดในความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง การมีทิฐิที่อวดฉลาดหรือความพยายามเอาชนะคนอื่นอย่างเห็นแก่ตัว นำสู่การทะเลาะเบาะแว้งและแตกแยก และจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่พระเจ้ามองว่าเป็นปัญญา (ข้อ 15) ในสมัยปัจจุบัน มักจะเทียบการมีปัญญากับความเชี่ยวชาญด้านสติปัญญา และน่าเสียดายที่คริสเตียนในคริสตจักรก็คิดเช่นนี้ด้วย แต่นี่ไม่ใช่ปัญญาที่กล่าวถึงในที่นี้

อีกครั้งหนึ่งที่ยากอบเขียนถึงสติปัญญาที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน คำพูดอะไรที่ได้ใช้กล่าวถึงปัญญาจากพระเจ้า (ข้อ 17)? ให้สังเกตว่า พฤติกรรมที่มาจากปัญญาที่ถือปฏิบัติได้ ทำให้มั่นใจได้ว่า ผู้มีปัญญาสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างดี

สติปัญญาในพระคัมภีร์เป็นของขวัญที่มาจากพระคุณที่ให้เปล่าจากพระเจ้า ที่สามารถมองเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในบุคลิกลักษณะของแต่ละคน และเหนือกว่านั้น แสดงออกได้ในการปฏิบัติ โดยเฉพาะการปฏิบัติต่อคนอื่นๆ (ข้อ 17,18) นั่นคือการปฏิบัติการของความรัก

 

คนที่มีปัญญาจะเลียนแบบอย่างชีวิตของพระเยซูที่จะรักอย่างไม่เห็นแก่ตัวและมีความถ่อมใจ ในการรักษาความสงบสุขในความสัมพันธ์ของพวกเขา และรับใช้ซึ่งกันและกันเป็นรากฐาน  ชีวิตของคนมีปัญญาจะก่อให้เกิดผลดีที่แผ่กระจายออกไป ‘หว่านสันติสุขและเก็บเกี่ยวความชอบธรรม’

 

ตอบสนอง:

อธิษฐานทูลขอพระเจ้าที่จะช่วยคุณให้แทนที่ความสนใจแต่เรื่องและประโยชน์ของตนเองด้วยปัญญาจากเบื้องบน เพื่อว่าโดยชีวิตของคุณจะช่วยให้ผู้อื่นรอบตัวคุณเข้าถึงความหวังและสันติสุข
พลังประจำวัน#176-กุมภาพันธ์ 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์ 2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.