ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018


ปลอดภัย..แต่ยังกลัว?
 

เตรียมจิตใจ:

คุณรู้สึกปลอดภัยแค่ไหน? อะไรคุกคามคุณอยู่? 
 

อ่าน: สดุดี 125

ภูเขาอยู่รอบเยรูซาเล็มฉันใดพระยาห์เวห์ทรงอยู่รอบประชากรของพระองค์ตั้งแต่บัดนี้สืบไปเป็นนิตย์ฉันนั้นสดุดี 125:2

 

สำรวจและใคร่ครวญ :

ขณะที่พวกเขาเดินทางไปยังงานเทศกาลประจำปี  พวกจาริกแสวงบุญร้องเพลงสดุดีบทนี้ พวกเขากำลังเดินมุ่งหน้าไปยังกรุงเยรูซาเล็ม หรือภูเขาศิโยน  เมืองที่โอบล้อมรอบด้วยเทือกเขา และเป็นป้อมปราการบนยอดเขาที่มั่นคงและไม่สั่นไหว (ข้อ 1,2)  แต่สิ่งสำคัญกว่าภูมิศาสตร์ก็คือที่แห่งนี้มีคนของพระเจ้าอาศัยอยู่ และพระองค์ทรงอยู่รอบประชากรของพระองค์ (ข้อ 2) ความมั่นคงของพวกเขาขึ้นอยู่กับพระเจ้า นั่นคือเหตุผลว่าทำไม “บรรดาผู้ที่วางใจในพระยาห์เวห์ก็เหมือนภูเขาศิโยน” (ข้อ 1) พวกเขาถูกโอบล้อมด้วยการดูแลเอาใจใส่และคุ้มครองของพระเจ้าชั่วนิรันดร์  แต่ก็ยังดูเหมือนจะมีการคุกคาม (ข้อ 3)  การปกครองของคนชั่ว บินวนอยู่เหนือคนของพระเจ้า มันจะไม่คงอยู่ตลอดไปแต่มันยังอยู่ในตอนนี้  บางที “คทาของความอธรรมก็คือกองทัพต่างๆ ที่มาล้อมกรุงเยรูซาเล็มและต้องการทำลายเสีย บางทีอาจจะเป็นกษัตริย์ทั้งหลายที่ไม่เชื่อพระเจ้าที่ปกครองคนของพระองค์และฉุดพวกเขาลงไปด้วย   

คนของพระเจ้าในทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกถึงความตึงเครียดของการดำเนินชีวิตระหว่างความปลอดภัยที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ (ข้อ 1,2) และความชั่วร้ายที่เขาได้ประสบ (ข้อ 3) เว้นเสียแต่ว่าพระเจ้าจะจำกัดความชั่วร้ายนั้น แม้แต่คนชอบธรรมยังถูกล่อลวงให้ยื่นมืออกทำผิด(ข้อ3ข).

 

ตอบสนอง:

ข้อ 4 และ5 เป็นคำอธิษฐานขอพระเจ้าให้ทรงจัดการด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง แม้ความชั่วร้ายที่คุณเผชิญอยู่จะมาจากภายนอกหรือภายใน อธิษฐานขอพระเจ้าทรงพิพากษาและสกัดกั้นความชั่วร้าย และปกป้องทุกคนที่เดินในทางของพระองค์

 พลังประจำวัน#176-กุมภาพันธ์ 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์ 2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.