ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2018

พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2018

การพูดที่ฉลาด

 

เตรียมจิตใจ:

คนอื่นๆ พูดถึงวิธีที่คุณพูดเกี่ยวกับคนอื่นๆ ในชีวิตของคุณอย่างไร?

 

อ่าน : ยากอบ 3:1-12

“เพราะว่าสัตว์ทุกชนิด ทั้งนก ทั้งสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ในทะเลนั้นทำให้เชื่องได้ และมนุษย์ทำให้พวกมันเชื่องมาแล้ว แต่ลิ้นนั้นไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถทำให้เชื่องได้ ลิ้นเป็นสิ่งชั่วร้ายที่อยู่ไม่สุข และเต็มไปด้วยพิษร้ายถึงตาย” ยากอบ 3:7-8

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

หลังจากที่ได้กล่าวถึงความจำเป็นที่สามารถปฏิบัติได้ต่อผู้ที่มีความต้องการ จดหมายนี้ก็หันมาถึงพลังแห่งคำพูดของเรา (ดู 1:19,26) การใช้คำอุปมาอุปไมยเป็นชุดอย่างชัดเจน ยากอบเตือนเราถึงอันตรายที่ร้ายแรงที่สามารถเกิดขึ้นได้จากคำพูดของเรา และจำเป็นที่เราจะต้องระมัดระวังอย่างมากในสิ่งที่เราพูด

 

ยูจีน ปีเตอร์สัน ได้เขียนไว้ว่า “หากเราไม่ระมัดระวังในคำพูดที่เราใช้ เริ่มต้นเราเป็นผู้ใช้คำพูดนั้น แต่ตอนจบคำพูดนั้นจะใช้เราแทน” ในข้อ 5ข แปลได้ว่า “โดยคำพูดของเรา เราสามารถทำลายโลกได้ เปลี่ยนความสามัคคีปรองดองเป็นกลียุค สาดโคลนใส่กัน ...” คุณเคยพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับบางคนที่ทำให้เกิดผลกระทบที่เจ็บปวดหรือไม่?

 

พระธรรมตอนนี้วาดให้ภาพที่เป็นจริงของตัวเราและความปรารถนาของพวกเรา พระเยซูตรัสว่า “สิ่งที่ออกมาจากปากของคนๆ หนึ่งก็ออกมาจากใจของเขา... ความคิดชั่วร้าย การฆ่าคน การเป็นชู้ การล่วงประเวณี การลักขโมย การเป็นพยานเท็จ การใส่ร้าย ก็ล้วนออกมาจากใจ” (มัทธิว 15:18)

 

ยากอบได้ย้ำเน้นความจำเป็นที่ต้องมีการรู้จักบังคับตน ซึ่งเป็นหนึ่งในผลของพระวิญญาณ (กาลาเทีย 5:23) สัปดาห์ต่อไป เราจะเห็นว่าปัญญาที่แท้จริงเริ่มจากการกระทำที่สุภาพอ่อนโยนและจิตใจที่บริสุทธิ์ เพราะว่าเราต่างก็ต้องการให้พลังอำนาจของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา (ยากอบ 3:13)


ตอบสนอง
:

 

คิดถึงคำพูดที่คุณใช้ในสัปดาห์นี้ คุณได้ใช้เพื่อการดีหรือทำลาย? ทูลขอการอภัยถ้าคุณได้ใช้ไปในการทำลาย และขอพระเจ้าทรงช่วยเปลี่ยนแปลงคำพูดของคุณ
พลังประจำวัน#176-กุมภาพันธ์ 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์ 2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.