ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2018

พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2018

ก้าวเดินอย่างฉลาด

 

เตรียมจิตใจ:

คุณเคยพยายามที่จะใช้ฐิติต่อความเชื่อของคุณแทนสิ่งที่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่?

 

อ่าน : ยากอบ 2:14–26

“พี่น้องของข้าพเจ้า แม้ใครจะกล่าวว่าตนมีความเชื่อ แต่ไม่ได้ประพฤติตามจะมีประโยชน์อะไร? ความเชื่อนั้นจะช่วยให้เขารอดได้หรือ?”  ยากอบ 2:14

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ทางแห่งปัญญาหมายถึงว่าคริสเตียนจักต้อง ‘ทำตามที่พูด’ เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ว่า ยากอบเขียนถึงคริสเตียนผู้เชื่อ ในตอนนี้ ยากอบขยายหัวข้อของเขาที่พูดถึง ‘ประพฤติตามพระวจนะ’ ที่ได้แนะนำไว้ในบทที่ 1 (ข้อ 22-26) ยากอบใช้ตัวอย่างจากคนที่มีลักษณะต่างกันอย่างมาก เช่น คนใจบุญแต่ไม่ให้อะไร (ข้อ 15,16) พวกผี (ข้อ 19)  อับราฮัม (ข้อ 21) และนางราหับโสเภณี (ข้อ 25) ที่แสดงให้เห็นว่า ความเชื่อและการกระทำเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกได้ และตอนนี้ยังต่อด้วยที่ยากอบย้ำความสำคัญของการแสดงความเมตตาต่อคนยากจน (ข้อ 16) ในฐานะคริสเตียนเราถูกเรียกให้รับผิดชอบอย่างจริงจัง ณ ที่นี้

 

ณ ที่นี้ เราเห็นการใช้ตัวอย่างสองแบบที่แสดงให้เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ความเชื่อ (ข้อ 15-17) และแล้วตัวอย่างอีกสองแบบที่แสดงว่าความเชื่อที่แท้จริงเป็นอย่างไร (ข้อ 21-24)

 

ในทางลบ คริสเตียนที่ไม่กระตือรือร้นกับผู้ที่เชื่อผีมีอะไรที่เหมือนกัน? ในทางบวก คนสองคนที่แตกต่างกันมากคืออับราฮัมและนางราหับ มีอะไรที่เหมือนกันในความเชื่อที่แท้จริง?

 

เจไอ แพคเกอร์ ได้เขียนไว้ว่า จดหมายทั้งฉบับของยากอบแสดงให้เห็นว่าเขาเห็นด้วยกับเปาโลที่ว่า ความเชื่อต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนคนนั้น … ความจริงก็คือ แม้ว่าเราจะชอบธรรมโดยความเชื่ออย่างเดียว แต่ความเชื่อที่ชอบธรรมนั้นไม่เพียงแต่เชื่อ แต่จะเกิดผลทางจริยธรรม และแสดงออก “ด้วยความรัก” (กาลาเทีย 5:6)

 

ตอบสนอง:

ยากอบยืนยันว่า ชีวิตที่มีความเชื่อจะค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไป อธิษฐานเพื่อว่าพระวิญญาณจะทรงทำงานในคุณ ที่คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ผู้ที่พระเจ้าได้กำหนดให้คุณเป็น นั่นคือ “ผลแรก” ของสิ่งที่ได้รับการสร้างใหม่

 

 พลังประจำวัน#176-กุมภาพันธ์ 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์ 2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.