ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018

ความเมตตาที่ฉลาด
 

เตรียมจิตใจ:

คุณวัดความสำเร็จอย่างไร? คุณถูกดึงดูดโดยคนที่ประสบความสำเร็จหรือไม่?

 

อ่าน: ยากอบ 2:1-13

 “พี่น้อง​ของ​ข้าพเจ้า ใน​เมื่อ​พวกท่าน​มี​ความ​เชื่อ​ใน​พระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้า​แห่ง​ศักดิ์ศรี​ของ​เรา​นั้น ก็​จง​อย่า​ลำเอียง” ยากอบ 2:1

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ในโลกทุกวันนี้ เป็นการง่ายที่จะตัดสินความสำเร็จของคนจากเครื่องแต่งกายที่สวมใส่ จากบ้านหลังใหญ่ หรือรถราคาแพง ในยุคของยากอบก็ไม่แตกต่างกัน พระธรรมตอนนี้จริงๆ แล้วเป็นบทความสั้นๆ ที่ยากอบขยายความและพัฒนาความคิดต่อจากที่ได้แนะนำไว้แล้วในบทที่ 1 เกี่ยวกับอันตรายของการปล่อยให้ความมั่งคั่งของคนกำหนดสถานภาพของเขา (ข้อ 3,4)


การทำดีเป็นข้อพิสูจน์ของการบังเกิดใหม่ของผู้เชื่อ และการปฏิเสธที่จะแสดงความเมตตาต่อคนอื่น แสดงถึงการขาดความเข้าใจในพระเมตตาของพระเจ้าที่ได้แสดงออกให้เราเห็น ยากอบบอกว่า การลำเอียงต่อผู้ที่มีฐานะดีในสังคมในส่วนของจิตใจ ก็ถือเป็นความล้มเหลวที่จะรัก (ข้อ 8-10) เขาอ้างถึงสิ่งที่เขาเรียกว่า ‘กฎของราชวงศ์’ เป็นบัญญัติสำคัญจากเลวีนิติ 19:18ข ที่พระเยซูถือว่าเป็นหัวใจของการดำเนินชีวิตคริสเตียน นั่นคือ “รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” (ข้อ 8 และดูมาระโก 12:28-31)

 

การละเมิดกฏแห่งความรักนี้ เป็นการละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้า (ข้อ 9,10) แต่ยากอบเตือนเราว่า เราจะต้องประพฤติตามกฏของ ‘ธรรมบัญญัติแห่งเสรีภาพ’ เหมือนผู้ที่จะถูกพิพากษาคนอื่นๆ (ข้อ 1:25)

 

ตอบสนอง:

ทั้งในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ ล้วนเต็มไปด้วยคำตักเตือนเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผู้ที่อ่อนแอหรือด้อยโอกาสกว่าตัวเรา (ดังตัวอย่างใน เฉลยธรรมบัญญัติ 10:17-19; ลูกา 6:20; ลูกา 14:12-14)  พระเยซูไม่ได้วางตำแหน่งพันธกิจของพระองค์ท่ามกลางคนชั้นสูงในสังคมแต่เป็นผู้ที่ยากจนและไร้อำนาจ  มีใครบ้างคุณจะยื่นมือออกไปซึ่งคุณเคยละเลยมาก่อน

 พลังประจำวัน#176-กุมภาพันธ์ 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์ 2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.