ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2018

 พลังประจำวันวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2018

 

ดำเนินชีวิตอย่างมีปัญญา

 

เตรียมจิตใจ:

เมื่อคุณคิดถึงคนฉลาด คนมีปัญญา คุณคิดถึงใคร และทำไมถึงคิดถึงเขา?

 

อ่าน : ยากอบ 1:19-27

“แต่​จง​เป็น​ผู้​ประพฤติ​ตาม​พระวจนะ ไม่​ใช่​เป็น​เพียง​ผู้​ฟัง​เท่า​นั้น มิฉะนั้น​จะ​เป็น​การ​หลอก​ตัว​เอง”  ยากอบ 1:22

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

เมื่อเราอ่านยากอบจบบทที่ 1 เราเห็นว่า ยากอบย้ำว่า การมีสติปัญญาหมายถึงการรู้จักคนเก่าของเราอย่างแท้จริง (ข้อ 21) เพื่อที่จะดำเนินชีวิตใหม่ในพระคริสต์ (ข้อ 25)

 

การรู้จักคนเก่าของเราหมายถึงว่าเราจะตื่นตัวในสิ่งต่างๆ ที่ตรงข้ามกับการทำงานของพระเจ้าในชีวิตของเรา (ข้อ 20) ตลอดจนการแก้ปัญหาของพระเจ้า พระคัมภีร์ฉบับ ‘The Message’ แปลข้อ 21 ว่า ‘ปล่อยให้พระเจ้า ทำหน้าที่คนสวนจัดสวนคุณด้วยพระวจนะเพื่อทำให้เป็นสวนที่ช่วยให้รอดในชีวิตของคุณ’ เราไม่เพียงแต่จุ่มตัวเองลงในพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้น แต่ต้องแสดงออกด้วยการประพฤติ (ข้อ 22-25) อย่าเป็นเหมือนคนที่ดูหน้าตนเองในกระจก ​เมื่อ​เห็น​แล้ว​ก็​จาก​ไป และ​ลืม​ใน​ทันที​ว่า​ตนเอง​เป็น​อย่างไร!  แต่ผู้เชื่อพินิจพิจารณาพระวจนะอย่างมุ่งมั่น รักษาไว้และประพฤติตาม (ข้อ 23-25)

 

และชีวิตใหม่ของผู้เชื่อจะเป็นเช่นไร? ปัญญาที่แท้จริงนั้นหมายถึงมากกว่าความรู้ทางปัญญาในพระคัมภีร์ แต่ไปถึงการดำเนินชีวิตที่เชื่อฟัง ชีวิตที่มีการพูดอย่างระมัดระวัง การเอาใจใส่ช่วยเหลือคนที่อ่อนแอ และรักษาความบริสุทธิ์ (ข้อ 26,27) ดีทริช บอนฮอฟเฟอร์ (Dietrich Bonhoeffer’s Theology of Liberation, Diolog (Volume 34, Winter, 1995), หน้า 26 ได้เขียนไว้ว่า ‘การเพียงแต่รอคอยและเฝ้าดูไม่ใช่พฤติกรรมของคริสเตียน … คริสเตียนได้รับการทรงเรียกให้สงสารเห็นใจและลงมือปฏิบัติ’

 

ตอบสนอง:

หญิงม่ายและเด็กกำพร้า (ข้อ 27) เป็นผู้ที่ด้อยโอกาสที่สุด เป็นกลุ่มเสี่ยงในโลกยุคโบราณ คุณคิดว่าพวกเขาเปรียบเหมือนกลุ่มไหนในสังคมของคุณในปัจจุบัน? พระเจ้าทรงเรียกให้คุณ ‘เห็นใจและลงมือทำ’ อะไรบ้างในวันนี้?
พลังประจำวัน#176-กุมภาพันธ์ 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์ 2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.