ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระวจนะ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2018

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2018

 

มุมมองที่ฉลาด

 

เตรียมจิตใจ:

อธิษฐานเพื่อว่าพระเจ้าจะทรงท้าทายมุมมองต่อชีวิตของคุณในวันนี้

 

อ่าน : ยากอบ 1:12-18

“ของประทาน​ที่​ดี​และ​เลิศ​ทุกอย่าง​นั้น​มา​จาก​... ​มา​จาก​พระ​ผู้​สร้างแห่ง​บรรดา​ดวง​สว่าง ใน​พระองค์​ไม่มี​การ​แปรปรวน​หรือ​เงา​ของ​การ​เปลี่ยนแปลง” ยากอบ 1:17

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ยากอบขณะนี้มองอีกด้านหนึ่งของการอดทนต่อการทดลองนั่นคือทัศนคติ สติปัญญาทำให้มีความเข้าใจที่แท้จริงถึง ธรรมชาติหรืออุปนิสัย ‘เก่า’ และ ‘ใหม่’ ของเรา

 

ในฐานะของเราที่เป็น ‘ผลแรก’ ชนิดหนึ่งของสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง (ข้อ 18) จึงจำเป็นที่เราต้องเข้าใจส่วนที่เหลือในพระธรรมยากอบ เราได้มีประสบการณ์การบังเกิดใหม่โดยทางพระเยซูคริสต์ และนี่ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไป เราจะมีความชื่นชมยินดีทั้งในปัจจุบันและอนาคตไม่ว่าสถานการณ์ของเราจะเป็นเช่นไร (ข้อ 12) แอนดรู ไวท์ ซึ่งเป็นพระในศาสนาคริสต์นิกายแองกลิแคนแห่งแบกแดด ได้เขียนไว้ในช่วงเวลาสงครามล่มสลายของอิรัค สิ่งที่ช่วยให้เขาผ่านความยากลำบากในช่วงนั้นได้คือความรัก อัครทูตยอห์นกล่าวว่า “ความรักที่สมบูรณ์ทำให้ความกลัวหายไป” … ข้าพเจ้าเองก็สามารถเอาชนะความเศร้าโศกได้ด้วยความรักจากสมาชิกในคริสตจักรของข้าพเจ้า และด้วยความรักนี้ ทำให้มีประสบการณ์ความยินดีอย่างไม่น่าเชื่อ (http://www.bigissue.com/features/6114/vicar-of-baghdad-praying-for-survival)

 

ยากอบเตือนเราว่า พระเจ้าทรงแสนดีและประทานทุกสิ่งที่เราต้องการ ปัญหาอยู่ที่เรา ในความต้องการของเราเอง (ข้อ 14) ที่จะนำเราสู่ความบาป (ข้อ 15) ความบาปเป็นแฟชั่นในสมัยนี้  ตามที่ บิล มาเฮอร์ ได้กล่าวว่า ‘ทุกสิ่งที่เป็นความบาปได้กลายมาเป็นโรคในปัจจุบัน’ แต่ยากอบบอกว่า เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบได้

 

ตอบสนอง:

เราต้องมองเห็นความเป็นจริงในธรรมชาติหรืออุปนิสัย ‘เก่า’ ของเรา เพื่อที่จะดำเนินชีวิตเป็นคนของพระเจ้า และเราต้องระลึกว่าคือพระเจ้าที่แสนดีที่สามารถช่วยเรารอดจากตัวของเราเองและพึ่งพระองค์ได้ในยามยากลำบาก ให้อธิษฐานในความคิดนี้
พลังประจำวัน#176-กุมภาพันธ์ 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์ 2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.