ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2018
พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2018

การเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่แต่จุดจบที่น่าเศร้า

 

เตรียมจิตใจ:

คุณเคยมองย้อนกลับไปในชีวิต และสงสัยว่าคุณได้ตัดสินใจถูกต้องเสมอหรือไม่?  สิ่งต่างๆจะแตกต่างหรือไม่หากคุณให้พระเจ้ามาก่อน

 

อ่าน : 1 ซามูเอล 31:1-13

ซาอูลจึงทรงหยิบดาบของพระองค์และทรงล้มทับดาบนั้น” 1 ซามูเอล 31:4

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

ทุกอย่างได้เริ่มต้นอย่างดีสำหรับซาอูล (ดู 1 ซามูเอล 14:47,48)  ตอนนี้ชีวิตเขาจบลงด้วยความพ่ายแพ้และฆ่าตัวตาย  อาวุธที่พระเจ้าทรงประทานสำหรับทำสงคราม ถูกใช้เพื่อปลิดชีวิตตัวเอง และถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะของศัตรูที่วิหารของพระของพวกเขา   (ข้อ 10)  ทุกอย่างได้ผิดพลาดไปที่ไหนและเมื่อไร?  เมื่อซาอูลปฏิเสธที่จะทำตามบัญชาของพระองค์ (1 ซามูเอล 15:11) และพระวิญญาณของพระเจ้าได้ละจากเขาไป  (1 ซามูเอล 16:14)  ซาอูลอยู่ในสงครามทั้งฝ่ายร่างกายและจิตวิญญาณ    เขาแพ้สงครามฝ่ายร่างกายเพราะเขาแพ้สงครามฝ่ายจิตวิญญาณ  อาวุธที่เขาได้รับมาใช้เพื่อจบชีวิตตัวเอง แทนที่จะเอาชนะศัตรู   เรามีอาวุธฝ่ายจิตวิญญาณที่จำเป็นสำหรับการต่อสู้ในชีวิตโลกทุกวันนี้ (ดู เอเฟซัส 6:10–20)  เราต้องไม่เป็นเหมือนเดมาส  ซึ่งเริ่มต้นดี แต่ “หลงรักโลกนี้” และจากไป (ดู โคโลสี 4:14 และ 2 ทิโมธี 4:10)  แม้จะมีจุดจบที่น่าเศร้า ผู้คนในยาเบชกิเลอาสได้แสดงความเคารพต่อผู้ที่เสียชีวิต แม้ว่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขา   ช่างเป็นแบบอย่างที่น่าทำตาม  

 

ตอบสนอง:

‘ขอพระเจ้าทรงโปรดอภัย เมื่อข้าถูกล่อลวงให้ไม่เชื่อฟังเสียงของพระองค์และไปตามทางของตัวเอง  ขอทรงโปรดช่วยข้าให้ใช้ยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าเพื่อให้มีชัยชนะเหนือสงครามฝ่ายจิตวิญญาณที่ต้องเผชิญในแต่ละวัน และในการดำรงชีวิต’

 

 พลังประจำวัน#176-กุมภาพันธ์ 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์ 2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.