ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่18 กุมภาพันธ์ 2018

พระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเรา!
 

เตรียมจิตใจ:

“พระยาห์เวห์ พระยาห์เวห์ เป็น​พระเจ้า​ผู้​เปี่ยม​ด้วย​พระกรุณา​และ​พระคุณ พระองค์​กริ้ว​ช้า ทรง​บริบูรณ์​ด้วย​ความ​รักมั่นคง และ​ความ​สัตย์จริง(อพยพ34:6) – นมัสการพระเจ้าสำหรับความรักและความสัตย์ซื่อของพระองค์ที่มีต่อคุณในวันนี้ 
 

อ่าน : สดุดี 124

“ความช่วยเหลือของเราอยู่ในพระนามของพระยาห์เวห์ ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก” สดุดี 124:8

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

นักแต่งเพลงคริสเตียนชื่อ แดน ลิธ (Dan Lyth) จินตนาการว่าพระเจ้าทรงเฝ้ามองดูเขาก่อนนาฬิกาปลุกจะเงียบเสียงลง พระเจ้าตรัสอย่างตื่นเต้นว่า “ตื่น ตื่นได้แล้ว เรารอเจ้าลุกจากเตียงเพื่อออกไปต่อสู้กับโลก”  ดูขัดแย้งกับภาพพระเจ้าที่คุณมีไหม?  แน่นอน ทรงอยู่ไกลกว่านี้?  แน่นอน พระองค์ทรงรอให้เราดึงเอาถุงเท้าจิตวิญญาณออกมาก่อนจะทรงอวยพรเรา? แต่เราลืมไปว่า ความรักที่พระองค์สัญญาไว้กับคนของพระองค์นั้นมากแค่ไหน “เรานี่แหละสอนให้เอฟราอิมหัดเดิน เราโอบอุ้มพวกเขาไว้ในอ้อมแขน... เอฟราอิมเอ๋ย เราจะปล่อยเจ้าหลุดมือไปได้อย่างไร? อิสราเอลเอ๋ย เราจะยอมปล่อยเจ้าไปได้อย่างไร?”(โฮเชยา 11:3, 8) ตามที่พระธรรมสดุดีเขียนไว้ว่าพระเจ้าทรงอยู่”ฝ่ายเรา” (ข้อ 1,2)  พระผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกทรงสัญญากับเรา

 

คุณเคยรู้สึกไหมว่าพระเจ้าลืมคุณ? เมื่อชีวิตประสบความทุกข์ยาก เรามักรู้สึกเช่นนั้น และคนของพระเจ้าก็ยังถูกโจมตี (ข้อ 2) โดยฟาโรห์ ชาวคะนาอัน ชาวมีเดียน ชาวอัสซีเรีย อาจารย์เปาโลถูกคุมขัง ยอห์นถูกเนรเทศ แต่พวกเขาไม่ถูกกลืนเสียทั้งเป็น หรือถูกน้ำท่วม หรือ ถูกน้ำซัดไป (ข้อ 3-5) ทำไมหรือ? เพราะพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายพวกเขา  ในฐานะที่เป็นคนที่พระเจ้าทรงเลือกสรร (1เปโตร 2:9)  พระองค์ทรงอยู่ฝ่ายเรา  พระผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกทรงช่วยคนของพระองค์  

 

ตอบสนอง:              

พระเจ้าทรงนำคุณมาหาพระองค์ตามพระประสงค์อันยิ่งใหญ่ในพระคริสต์ พระองค์ทรงอยู่ฝ่ายคุณ แม้ในยามทุกข์ทรมาน อธิษฐานโดยใช้พระธรรมโรม 8:28

 พลังประจำวัน#176-กุมภาพันธ์ 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์ 2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.