ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2018

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2018

ชื่อเสียงของดาวิด

 

เตรียมจิตใจ:

คุณเคยไม่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมงานหรือทีม แต่คนยังพูดชมเชยคุณหรือไม่?

 

อ่าน: 1 ซามูเอล 29:1-11

“พระยาห์เวห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด ท่านได้ปฏิบัติตนเป็นคนซื่อสัตย์มาแล้ว …” 1 ซามูเอล 29:6

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

เมื่อสงครามระหว่างฟีลิสเตียกับชาวอิสราเอลกำลังจะเกิดขึ้น   ดาวิดอยู่ฝ่ายศัตรู เขาอยู่กับชาวฟีลิสเตีย แต่ไม่ได้อยู่ฝ่ายพวกเขา  ชื่อเสียงของเขาดี แต่พวกผู้นำไม่ต้องการให้เขาอยู่ด้วยกับพวกเขา (ข้อ 6,7)  ดาวิดไม่รู้ว่าทำไม  นี่เป็นการปกป้องจากพระเจ้าสำหรับตำแหน่งกษัตริย์ในอนาคตหรือไม่?  บางครั้งเราไม่เข้าใจว่าทำไมสิ่งต่างๆ จึงเกิดขึ้น จนกระทั่งภายหลังเราพบว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำการ   ดาวิดไม่ได้ถูกเลือกโดยมนุษย์ แม้พวกเขาจะได้พบความผิดในตัวเขา (ข้อ 3)  แต่เขาได้รับเลือกโดยพระเจ้า  หลายปีต่อมา ปิลาตไม่สามารถพบความผิดในพระเยซู  (ยอห์น 19:4) แต่พระเยซูถูกนำไปสู่การตรึงกางเขน   นี่เป็นส่วนของแผนการนิรันดร์ของพระเจ้าเพื่อความรอดของพวกเรา  พระเจ้าได้ทรงเลือกเราก่อนวางรากฐานของโลก (ดู เอเฟซัส 1:4,11)  พระเจ้าทรงกระทำการทุกอย่างให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์   ดาวิดมีค่าพอแต่ไม่ได้รับเลือก เราไม่มีค่าพอแต่พระเจ้าได้ทรงเลือกเรา   

 

ตอบสนอง:

ขอบคุณพระเจ้า ที่แม้ว่าเราไม่คู่ควรกับความรักของพระองค์เพราะเราได้ทำบาป แต่พระองค์ได้ทรงเลือกเราเป็นบุตรของพระองค์ (โรม 8:16)

 พลังประจำวัน#176-กุมภาพันธ์ 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์ 2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.