ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018

ให้ความรักครอบครอง
 
เตรียมจิตใจ

รักนั้นเป็นเปลวเพลิงที่จะลุกโชนผ่านพ้นอุปสรรคทั้งปวง (อันดรู เมอเรย์)

อ่านยอห์น 13:31-38

 “เราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่านคือให้รักซึ่งกันและกัน เรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไรท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้น” ยอห์น 13:34

สำรวจและใคร่ครวญ                

ในยามวิกฤติเช่นนี้ก่อนที่พระองค์จะทรงถูกจองจำ (ข้อ 33) พระองค์อยากจะทรงเน้นย้ำสิ่งใดกับสาวกของพระองค์บ้าง? สิ่งใดที่พระองค์อยากจะทิ้งไว้เป็นรากฐานในจิตใจพวกเขา “เรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไร ท่านก็จงรักกันและกันอย่างนั้น” (ข้อ 34) พระองค์ได้ทรงมอบตัวอย่างไว้ให้ ทรงดำเนินชีวิตให้ดูอย่างแท้จริง ทรงสำแดงให้พวกเขาเห็นว่าความรักที่แท้จริงเป็นเช่นไรมาร่วมสามปี และตอนนี้พระองค์ได้ทรงสั่งพวกเขาอย่างชัดเจน ซึ่งหากพวกเขาทำตามจะทำให้พวกเขานั้นมีชีวิตที่ต่างไปจากคนทั้งปวงในโลกนี้ (ข้อ 35) เปโตรตื่นตกใจจากหมายสำคัญที่พระเยซูได้ทรงบอกแก่ท่าน ท่านได้ร้องออกมาด้วยความซื่อสัตย์ภักดี แต่พระเยซูทรงรู้ถึงจิตใจของเปโตรดีกว่าท่านรู้จักตัวท่านเองเสียอีก (ข้อ 37, 38)

หากเราอ่านพระธรรม 1 โครินธ์ บทที่ 13 เราจะเห็นว่าคุณลักษณะแยกย่อยของความรักหน้าตาเป็นอย่างไร และนั่นเป็นคำบรรยายถึงพระเยซู การที่เราจะรักกันและกันดั่งที่พระเยซูได้ทรงบัญชาเราไว้นี้ เราไม่อาจทำได้ด้วยกำลังและความสามารถของเราเอง เราต้องการความรักของพระเจ้าที่จะเข้ามาเปลี่ยนเราเพื่อเราจะรักได้เช่นนี้ เมื่อเรารับความรักจากพระองค์ พระองค์ทรงทำให้เราสามารถรักผู้อื่นได้อย่างแท้จริง ด้วยชีวิต การพลีพระชนม์ และการเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูคริสต์ พระองค์ได้ทรงทำให้พระบิดาสามารถเทความรักของพระองค์ลงมาในหัวใจของเรา (โรม 5:5) และจากความรักอันไหลล้นนั้น เราจึงรักผู้อื่นเป็น เราจะรักดั่งที่พระเยซูทรงบัญชาเราได้ก็ต่อเมื่อเราได้รับการเสริมสร้างด้วยความรักจากพระเจ้า หาใช่ตัวเราเองไม่

ตอบสนอง          

ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทรงเทความรักของพระองค์มาสู่หัวใจของคุณ และทูลขอพระองค์ที่จะทรงช่วยให้คุณรักผู้อื่นได้ดั่งที่พระเยซูได้ทรงบัญชาเราไว้
พลังประจำวัน#176-กุมภาพันธ์ 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์ 2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.