ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2018

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2018

รักการรับใช้
 
เตรียมจิตใจ:
 สิ่งใดเกี่ยวกับพระเยซูทำให้คุณประหลาดใจได้มากที่สุด

อ่านยอห์น 13:1-17

 “เปโตรทูลพระองค์ว่า ‘พระองค์จะทรงล้างเท้าของข้าพระองค์ไม่ได้เด็ดขาด’ พระเยซูตรัสตอบเขาว่า ‘ถ้าเราไม่ล้างท่านแล้วท่านจะมีส่วนในเราไม่ได้’” ยอห์น 13:8

สำรวจและใคร่ครวญ

ให้เราลองจินตนาการสักครู่หนึ่งว่าหัวหน้าของคุณเดินมาที่โต๊ะ ถอดรองเท้าของคุณออก และล้างเท้าของคุณ แล้วให้เราลองเปลี่ยนจากหัวหน้าของคุณเป็นนายกรัฐมนตรี หรือองค์ราชินีดูสิ ทั้งหมดนี้ก็ยังไม่อาจเทียบได้กับความยิ่งใหญ่ของพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าที่ทรงถ่อมพระองค์ลงคาดเอวด้วยผ้าเช็ดตัวและเริ่มล้างเท้าเหล่าสาวกของพระองค์ (ข้อ 4, 5) ให้เราลองนั่งนึกดูสักนิดว่า หากคุณรู้ว่ายูดาสได้ตัดสินใจที่จะทรยศคุณ คุณจะยังนั่งลงแล้วล้างเท้าเขาหรือไม่ (ข้อ 2, 11)

เหตุใดพระเยซูทรงทำสิ่งนี้ นี้เป็นการแสดงความรักของพระองค์แก่เหล่าสาวก (ข้อ 1) และยังเป็นการตั้งแนวทางของการปฏิบัติต่อกันในคริสตจักรของพระองค์ (ข้อ 12-17) เปโตรไม่อาจทนเห็นพระเยซูล้างเท้าดุจทาสรับใช้ผู้ต่ำต้อยได้ (ข้อ 8) แต่คำตอบอันเฉียบคมของพระองค์เล็งไปที่หัวใจแห่งการรับใช้ของคริสเตียน “ถ้าเราไม่ล้างท่านแล้ว ท่านจะมีส่วนในเราไม่ได้” ด้วยการทรงชำระล้างอันหมดจดของพระเยซูนั้นเป็นดุจต้นน้ำแห่งชีวิตที่การรับใช้ทั้งสิ้นของเราต่อผู้อื่นหลั่งไหลออกมา พระองค์ได้ทรงมอบแนวทางอันล้ำค่าไว้ให้เราเดินตาม (อ่าน มัทธิว 20:28)

ตอบสนอง

ให้เราทบทวนดูว่า เราได้ดำเนินตามแบบอย่างของพระเยซูในการปรนนิบัติผู้อื่น ด้วยความรักอย่างถ่อมใจมากเพียงใด ให้เราใคร่ครวญเรื่องราวของพระเยซู และยอมให้ความรักของพระองค์หลอมละลายใจของเราไปสู่ผู้อื่นอีกมากมาย
พลังประจำวัน#176-กุมภาพันธ์ 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์ 2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.