ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2018

 พลังประจำวันวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2018

เหลือเชื่อ
 
เตรียมจิตใจ:

 “พระยาห์เวห์เจ้าข้า ขอตรัสเถิดเพราะผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่” ( 1 ซามูเอล 3:9)

อ่านยอห์น 12:37-50

 “เราเข้ามาในโลกเป็นความสว่าง เพื่อทุกคนที่วางใจในเราจะไม่อยู่ในความมืด” ยอห์น 12:46

สำรวจและใคร่ครวญ

คุณเคยรู้สึกว่ามีคนที่ไม่ยอมฟังคุณไม่ว่าคุณจะพยายามพูด หรือเกลี้ยกล่อมเพียงใดก็ตาม ในเหตุการณ์ที่พระเยซูเผชิญก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันโดยสิ่งเหล่านี้ได้รับการเผยพระวจนะมาล่วงหน้าราว 700ปีแล้ว แต่พระเยซูไม่ได้สับสนวุ่นวายใจกับการตอบสนองจากจิตใจอันดื้อดึงของคนเหล่านั้นที่มีต่อการอัศจรรย์และสิ่งที่พระองค์ทรงตรัส (ข้อ 37-41) เพราะพระองค์ทรงทราบถึงจิตใจของพวกเขา (อ่าน ยอห์น 2:24-25) พวกเขามีอุปนิสัยแห่งความดื้อดึง แล้วเราล่ะมีอุปนิสัยอย่างไรบ้าง? ท่ามกลางผู้ที่ฟังพระองค์นั้น มีบางคนที่เชื่อวางใจในพระองค์ บ้างก็เป็นเจ้าหน้าที่ (ข้อ 42) แต่พวกเขาก็ติดกับดักที่ขวางกั้นพวกเขาเช่นเดียวกับที่เราหลายคนต้องเผชิญนั้นคือกลัวว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับเรา (อ่าน สุภาษิต 29:25) เราทุกคนต่างก็ต้องถูกพิพากษาว่าเรานั้นได้ต้อนรับหรือต่อต้านพระเยซู (ข้อ 44, 45, 48) เราต่างต้องเลือก หามีตัวเลือกตรงกลางไม่ มีแต่เพียงการตัดสินชี้ขาดที่ชัดเจนสำหรับมวลมนุษยชาติทุกผู้คน ไม่ว่าจะมาจากวัฒนธรรมหรือยุคไหน ต่างต้องทำตามผู้พิพากษาองค์เดียวกัน (ข้อ 49, 50) เราบอกว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ใด แล้วเราได้น้อมรับและรักษาพระคำของพระองค์หรือไม่ (ข้อ 47, 48) นี่ไม่ใช่เพียงพระคำของพระเยซูเพียงพระองค์เดียวแต่ยังเป็นพระคำที่มาจากพระบิดาด้วย (ข้อ 49) พระคำของพระเยซูนั้นนำความสว่างมาสู่ความมืด (ข้อ 46) สำแดงให้เรารู้ว่าจะหลุดพ้นจากการจองจำของการตกเป็นทาสแห่งความบาปได้อย่างไร นำเราออกจากวงจรแห่งความเห็นแก่ตัวและชีวิตที่ไม่เกิดผล

ตอบสนอง

“พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์เชื่อวางใจในพระองค์ ขอทรงโปรดช่วยแปรเปลี่ยนจิตใจและส่วนที่ยังดื้อดึงของข้าพระองค์ด้วยเถิด” ให้เราทูลขอพระเยซูที่จะทรงเพิ่มเติมความเชื่อให้คุณเพื่อที่คุณจะไม่เพียงเชื่อวางใจในพระคำของพระองค์ แต่น้อมรับมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันด้วย
พลังประจำวัน#176-กุมภาพันธ์ 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์ 2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.