ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2018

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2018

แสงให้โลกนี้
 
เตรียมจิตใจ

พระองค์เจ้าข้า ขอทรงทำให้จิตใจของข้าพระองค์อ่อนโยนขึ้น ขณะที่ข้าฯกำลังอ่านพระคำของพระองค์ในวันนี้ เพื่อที่ข้าฯจะพร้อมฟังและเชื่อฟังพระองค์

อ่านยอห์น 12:27-36

 “เดี๋ยวนี้ใจของเราเป็นทุกข์ จะให้เราพูดอย่างไร? ‘ข้าแต่พระบิดา ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากช่วงเวลานี้’ อย่างนั้นหรือ? แต่เพื่อจุดประสงค์นี้เอง เราจึงมาถึงช่วงเวลานี้” ยอห์น 12:27

สำรวจและใคร่ครวญ

มีสิ่งใดในโลกนี้ไหมที่จะทำให้พระองค์เป็นทุกข์ร้อนได้ มีสิ มันคือการตระหนักถึงการทนทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณที่กำลังรอพระองค์อยู่ (ข้อ 27) พระคำในพระกิตติคุณเล่มอื่นได้บอกให้เรารู้ว่าความทุกข์ร้อนนี้ถึงกับทำให้เหงื่อของพระองค์ไหลออกมาเหมือนโลหิตเม็ดใหญ่ (อ่าน ลูกา 22:42, 44) แต่พระองค์ทรงรู้ว่าหากสนใจเปลี่ยนใจและหันหลังกลับ พระองค์จะล้มเหลวต่อน้ำพระทัยที่มีต่อพระองค์บนแผ่นดินโลก ทรงบอกแก่มหาชนว่า “ถึงเวลาแล้ว” (ข้อ 23) ผู้คนมากมายยังคงไม่เข้าใจพระองค์ทรงเป็นผู้ใด และจะทรงทำให้ธรรมบัญญัตินั้นสมบูรณ์ทุกประการได้อย่างไร (อ่าน มัทธิว 5:17) และไม้กางเขนไม่เคยอยู่สารบบความคิดของเขาที่มีต่อพระเมสสิยาห์ แต่มันกลับเป็นเป้าหมายของพระเยซูเสมอ (ข้อ 32, 24) มันช่างเป็นประสบการณ์ที่น่าอัศจรรย์ใจแก่ผู้คนที่ได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าดังมาจากฟ้าสวรรค์ (ข้อ 28, 29) แต่นั้นก็ไม่ได้ทำให้พวกเขาเชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์อย่างอัตโนมัติ (ข้อ 29) และมันช่างแสนวิเศษเมื่อฝูงชนได้พบและรู้สึกได้ถึงการสถิตอยู่ของพระเจ้าจริงๆ แต่แล้วสิ่งนั้นก็ยังไม่ได้ทำให้พวกเขาทั้งหมดเชื่อวางใจในพระองค์ ให้เราอธิษฐานทูลขอให้แสงสว่างแห่งพระคริสต์สอดส่องไปสู่หัวใจของเพื่อนและครอบครัวซึ่งยังไม่ได้ติดตามพระเยซู

ตอบสนอง

พระเยซูทรงรู้ดีว่ามันเป็นอย่างไรที่จะต้องอยู่ท่ามกลางการทดลองและปัญหาทุกข์ใจ พระองค์ทรงเข้าใจถึงการทนทุกข์ ให้เรามอบมันไว้กับพระองค์ผู้เป็นแสงสว่างในชีวิตคุณ
พลังประจำวัน#176-กุมภาพันธ์ 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์ 2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.