ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2018

 พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2018

ความตายเพื่อชีวิต

เตรียมจิตใจ

“พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์ และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์” (สดุดี 119: 105)

อ่านยอห์น 12:20-26

“คนที่รักชีวิตตัวเองต้องเสียชีวิต และคนที่เกลียดชังชีวิตตัวเองในโลกนี้จะรักษาชีวิตนั้นไว้นิรันดร์” ยอห์น 12:25

สำรวจและใคร่ครวญ

ฟิลิปผู้มีชื่อกรีกอาจพูดภาษากรีกได้ดีซึ่งทำให้เราเข้าใจได้ว่าทำไมพวกกรีกจึงไปหาท่านเพื่อจะได้พบกับพระเยซู (ข้อ 20) แต่ด้วยเหตุผลบางประการ ฟิลิปจึงรู้สึกว่าเขาต้องไปบอกอันดรูว์ (ผู้ซึ่งมาจากหมู่บ้านเดียวกันกับท่าน) ก่อนที่พวกเขาจะไปทูลพระเยซูด้วยกัน

พวกกรีกอาจได้ยินเรื่องราวที่พระเยซูทรงชุบให้ลาซารัสเป็นขึ้นมาจากความตาย (อ่านข้อ 18-19) ทีแรกดูราวกับว่าพระเยซูจะต้องการให้คนฟังสนใจพระองค์เท่านั้น แต่พระคำของพระเยซูที่ถ่ายทอดผ่านยอห์นได้เปิดเผยให้เราสัมผัสได้ถึงชีวิตที่เติมเต็มและเกิดผล วิธีคิดของโลกนี้สอนให้เรา “คิดถึงแต่ตัวเองก่อน” ด้วยการเก็บของดีทั้งปวงไว้ที่ตน ทำให้เราเองสุขสบาย และให้ผู้อื่นมาปรนนิบัติเรา และถ้าเราซื่อสัตย์ เราคงพอจะยอมรับได้ว่าหลายครั้งเราก็ยึดถือตามวิธีคิดแบบนี้ แต่นี้ไม่ได้นำเราสู่ชีวิตที่พระเจ้าทรงพอพระทัย (ข้อ 26) หรือเป็นชีวิตที่จดจ่ออยู่กับมุมมองแห่งนิรันดร์กาล (ข้อ 25) พระเยซูทรงเป็นเมล็ดข้าวที่ยอมตายและก่อให้เกิดเมล็ดพันธุ์อื่นอีกมากมาย (ข้อ 24) และถ้าเราจะปรนนิบัติพระองค์ เราต้องตามพระองค์ไป (ข้อ 26) ยอมตายกับตัวของเราเอง (ข้อ 24) และให้ใจของเราจดจ่ออยู่ที่พระองค์ตราบนิรันดร์ (ข้อ 26) และเมื่อนั้นเราจึงจะเกิดผลมากมายเป็นที่ถวายเกียรติแก่พระองค์

ตอบสนอง

ให้ใคร่ครวญดูว่าคุณกำลังเอาใจของคุณจดจ่อไว้ที่การ “มี” ในชีวิตนี้ หรือไว้ที่พระเยซูคริสต์ และเกิดผลอย่างมากมายเพื่อแผ่นดินของพระองค์อย่างนิรันดร์
พลังประจำวัน#176-กุมภาพันธ์ 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์ 2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.