ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2018

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2018

พระราชาทรงเสด็จแล้ว
 
เตรียมจิตใจ

พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงตรัสกับข้าพระองค์ผ่านพระคำในวันนี้และขอให้พระเยซูทรงได้รับการยกชูขึ้นต่อหน้าข้าพระองค์

อ่านยอห์น 12:12-19

“โฮซันนา ขอให้พระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือ พระมหากษัตริย์แห่งอิสราเอลทรงพระเจริญ” ยอห์น 12:13

สำรวจและใคร่ครวญ

ช่างเป็นความรู้สึกที่ต่างสุดขั้วอะไรเช่นนี้ แม้แต่โธมัสเองก็คงต้องคิดว่านี้ก็ดูไม่เลวเท่าไหร่นัก เพราะเมื่อเขาเข้ามายังกรุงเยรูซาเล็ม มหาชนต่างก็มาต้อนรับพระเยซูในฐานะพระมหากษัตริย์และพระผู้ช่วยให้รอด พวกเขาโบกทางอินทผลัมเพื่อต้อนรับผู้พิชิต “โฮซันนา” หมายความว่า “โปรดช่วยเรา ณ บัดนี้” แต่ช่วยพวกเขาจากสิ่งใดเล่า มหาชนส่วนใหญ่สนใจเพียงชัยชนะทางการทหาร คือที่จะมีชัยเหนือการปกครองของโรม และนำวันคืนอันทรงเกียรติของชาวอิสราเอลกลับมา แต่นั้นใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าหรือ? มหาชนเหล่านั้นไม่ได้เข้าใจหมายสำคัญจากพระเจ้า พระเยซูไม่ได้นำกองพลม้าศึกพร้อมกับเพลิงแห่งอำนาจมาโอบล้อมกรุงเยรูซาเล็มไว้เพราะอาณาจักรของพระองค์ไม่ใช่อาณาจักรบนแผ่นดินโลกนี้ แต่พระองค์ทรงตั้งใจเลือกที่จะทรงประทับบนลูกลาเพื่อแสดงให้เห็นว่าพระเมสสิยาห์นั้นมาไม่ได้เพื่อครองราชย์บนแผ่นดินโลก (ข้อ 14, 15)

พระเมสสิยาห์จะทรงช่วยทุกคนที่เข้ามาหาพระองค์ แต่ไม่ใช่ในแบบที่พวกเขาคิดไว้ วันหนึ่งพระองค์จะทรงเสด็จกลับมา และทั่วทั้งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกจะแซ่ซ้องสรรเสริญพระองค์ วันนั้นพระองค์จะไม่ได้ทรงประทับมาบนหลังลา แต่จะทรงมาบนม้าสีขาวพร้อมด้วยกองทัพอันเกียงไกรแห่งสวรรค์ (วิวรณ์ 19:11-16) พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายและเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งหลาย

ตอบสนอง          

“ผู้รับใช้ทุกคนของพระเจ้าและบรรดาคนที่เกรงกลัวพระองค์ ทั้งคนเล็กน้อยและคนใหญ่โต จงสรรเสริญพระเจ้าของเรา” (วิวรณ์ 19:5) ให้เราสรรเสริญพระองค์สำหรับผู้ที่พระองค์ทรงเป็น ทุกสิ่งที่ได้ทรงกระทำ และสิ่งที่พระองค์กำลังจะทำต่อไป
พลังประจำวัน#176-กุมภาพันธ์ 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์ 2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.