ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2018

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2018

พระองค์ทรงสมควร
 
เตรียมจิตใจ

ก่อนจะอ่านต่อ ทำไมเราไม่ลองบอกพระเยซูว่าเรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์มากเพียงใดสำหรับผู้ที่พระองค์ทรงเป็น และสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อเรา

อ่านยอห์น 12:1-11

“มารีย์เอาน้ำมันหอมนารดาบริสุทธิ์หนักประมาณครึ่งกิโลกรัม ซึ่งมีราคาแพงมากมาชโลมพระบาทพระเยซู และเอาผมเช็ดพระบาทของพระองค์ เรือนก็หอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นน้ำมันนั้น” ยอห์น 12:3

สำรวจและใคร่ครวญ

มีสถานที่สำหรับการนมัสการพิเศษบ้างไหม มีสิ การที่มารีย์นำน้ำมันราคาแพงมาชโลมพระองค์นั้นก็เหมือนกับการเสียรายได้เท่าค่าแรงทั้งปีไปในพริบตา (ข้อ 3) และยิ่งไปกว่านั้นมารีย์ยังได้ถ่อมตัวลงเป็นดั่งคนใช้ที่ล้างเท้าพระเยซู เธอเอาผมของเธอเช็ดพระบาทของพระองค์ด้วยความรัก (ข้อ 3) มารีย์รักพระองค์มากอะไรเช่นนี้ ผมได้ยินเสียงอันดังก้องจากการกระทำของเธอว่าพระองค์ทรงเป็น “ที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ และองค์สันติราช” (อิสยาห์ 9:6) เมื่อคุณรักใครมากๆ การกระทำที่ยิ่งใหญ่ก็หลั่งไหลออกมาเองอย่างเป็นธรรมชาติ การทำเช่นนี้เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับพระองค์ด้วย (ข้อ 7) พระองค์กำลังจะแสดงความรักอันแสนยิ่งใหญ่ มากเสียยิ่งกว่าที่มารีย์ได้แสดงออกมาเสียอีก ในการตอบสนองต่อรักอันแสนอัศจรรย์นี้ ด้วยแผนการในชีวิต การตัดสินใจต่างๆ การอธิษฐาน ร้องเพลงสรรเสริญ การรับใช้ การประกาศ การเก็บออม หรือแม้แต่การใช้จ่ายของเรา มีสิ่งใดที่จะยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราถวายเพื่อยกย่องสรรเสริญองค์พระผู้ช่วยให้รอดของเราอีกหรือ แม้การสรรเสริญของมารีย์จะเปลี่ยนบรรยากาศในบ้านของเธอ (ข้อ 3) แต่มันไม่สามารถเปลี่ยนจิตใจของยูดาสได้ ในข้อ 4-6 ยอห์นได้เผยให้เราเห็นถึงเจตนาของชายผู้หลงไหลมัวเมาในอำนาจของเงิน พระเยซูทรงสอนอย่างชัดเจนว่าเราไม่สามารถรับใช้นายสองคนพร้อมกันได้ (อ่าน ลูกา 16:13) เงินนั้นสามารถควบคุมเราได้ แต่การนมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริงด้วยทรัพย์สินที่เรามีเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เรามั่นใจในการทำลายอำนาจของมันได้

ตอบสนอง

ให้เราใคร่ครวญดูว่าเราจะนมัสการพระเจ้าเหมือนกับมารีย์มากขึ้นได้อย่างไรบ้าง
พลังประจำวัน#176-กุมภาพันธ์ 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2018
อ่านพลังประจำวัน-1 กุมภาพันธ์ 2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.