ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มีนาคม 2018

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2018

สำเร็จแล้ว!

เตรียมจิตใจ

คุณรู้สึกว่าการรอคอยเป็นเรื่องยากไหม เราถามว่า “ปล่อยให้ฉันรอทำไม” แต่การรอคอยอาจเป็นประสบการณ์ที่สร้างสรรค์ถ้าเราหยุดกระวนกระวาย! ในวันสำคัญที่สุดนี้ คุณจะรอที่กางเขนนานที่สุดเท่าที่ทำได้ไหม

อ่าน ยอห์น 19:28-37

เมื่อ​พระ​เยซู​ทรง​รับ​เหล้า​องุ่น​เปรี้ยว​แล้ว พระ​องค์​ตรัส​ว่า “สำ​เร็จ​แล้ว” และ​ก้ม​พระ​เศียร​ลง​สิ้น​พระ​ชนม์ (ยอห์น 19:30)

สำรวจและใคร่ครวญ

ขณะที่เรารออยู่ เราได้ยินถ้อยคำสองคำ

            “เรากระหายน้ำ” ความรู้สึกกระหายน้ำอย่างมากเป็นหนึ่งในความทรมานที่เลวร้ายที่สุดของการถูกตรึง แต่สำหรับยอห์นทุกสิ่งไม่ได้เป็นอย่างที่เห็น เมื่อตอนจบใกล้เข้ามา ความกระหายฝ่ายร่างกายที่พระเยซูรู้สึกถูกเปรียบกับความปรารถนาฝ่ายวิญญาณที่อยากจะเห็นการไถ่สำเร็จเสร็จสิ้น พระองค์ดื่มถ้วยที่ประทานให้พระองค์และโลกที่หลงหายก็ได้กลับสู่พระทัยพระบิดา “องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงช่วยข้าพระองค์วันนี้ให้กระหายหาการทรงสถิตของพระองค์มากยิ่งขึ้น”

            จากนั้นมีคนยื่นเหล้าองุ่นราคาถูกให้พระองค์ และถ้อยคำสุดท้ายพระองค์ร้องว่า “สำเร็จแล้ว” เป็นเสียงโห่ร้องแห่งความมีชัยที่ซาตานพ่ายแพ้ราบคาบ (โคโลสี 2:15) ความบาปและความตายไม่มีอีกต่อไป โลกใหม่ที่มีการให้อภัยและอิสรภาพถือกำเนิดขึ้น จุดจบคือการเริ่มต้นใหม่ พระเยซูก้มพระเศียรสิ้นพระชนม์เพื่อให้เราได้เงยหน้าเข้าสู่ชีวิตใหม่ “องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงช่วยข้าพระองค์วันนี้ให้รับชีวิตนิรันดร์”

ตอบสนอง

ความจริงเหล่านี้ควรค่าแก่การรอคอย อย่าเพิ่งรีบจากไป อยู่ต่อ รอคอยและใคร่ครวญเรื่องนี้

 พลังประจำวัน#176-มีนาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มีนาคม 2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.