ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มีนาคม 2018
พลังประจำวันวันพุธที่ 28 มีนาคม 2018

เกมอำนาจ

เตรียมจิตใจ

ลองคิดว่าชีวิตคุณมีอิทธิพลหรือมีอำนาจในด้านใดบ้าง วันนี้คุณจะใช้อิทธิพลนั้นอย่างไร

อ่าน ยอห์น 19:1-16ก

พระ​เยซู​ตรัส​ตอบ​ว่า “ท่าน​จะ​ไม่​มี​สิทธิ​อำ​นาจ​เหนือ​เรา​นอก​จาก​จะ​ประทาน​แก่​ท่าน​จาก​เบื้อง​บน เพราะ​เหตุ​นี้​คน​ที่​มอบ​เรา​ไว้​กับ​ท่าน​จึง​มี​ความ​ผิด​มาก​กว่า​ท่าน” ยอห์น 19:11

สำรวจและใคร่ครวญ

พระธรรมวันนี้มีความรุนแรงมากขึ้น (ข้อ 1-3) ผู้นำศาสนาเดินหน้าประกาศข้อเรียกร้องของตัวเอง ปีลาตถอยหนีด้วยความอ่อนแอและสับสน ท่ามกลางเหตุการณ์ทั้งหมด พระเยซูทรงยืนเงียบๆ ถูกตีและถูกโบย แต่ยังไม่สูญเสียการควบคุม (ข้อ 11)

            นี่คือเรื่องของอำนาจ ปีลาตพอใจอำนาจที่ตนมีเหนือพระเยซู แต่พอคิดว่าจะต้องเสียอำนาจนั้นไป เขาก็ยอมทำร้ายคนบริสุทธิ์ ยิ่งไปกว่านั้น เขาคิดว่าเขารอดพ้นเมื่อล้างมือ (มัทธิว 27:24) และเตรียมเผชิญหน้าภรรยา (มัทธิว 27:19) แต่ตลอดสองพันปีต่อมา คริสตจักรทั่วโลกกล่าวถึงความผิดของเขาทุกอาทิตย์ “ทรงทนทุกข์ทรมาน ในสมัยที่ปอนทิอัสปิลาตปกครอง ทรงถูกตรึงที่กางเขน แล้วมรณา ทรงถูกบรรจุไว้ในอุโมงค์” (หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต) ผู้นำศาสนามองว่าอำนาจคือการควบคุมและความอยากมีอำนาจทำให้พวกเขาพร้อมเข้าร่วมกับศัตรู (ข้อ 15) น่าขันยิ่งนัก!

            เราอาจรู้สึกว่าเราไม่มีอำนาจอะไร แต่เราทุกคนมีอิทธิพลไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เราต้องใช้อิทธิพลนั้นด้วยความระมัดระวังและความรัก ไม่เช่นนั้นมันอาจกลับมาแว้งกัดเรา!

ตอบสนอง

“อำนาจมักทำให้เสีย...” (ลอร์ด แอกตัน) “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงช่วยข้าพระองค์วันนี้ไม่ให้ใช้อำนาจเพื่อตัวเอง แต่ใช้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อื่น”


 พลังประจำวัน#176-มีนาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มีนาคม 2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.