ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มีนาคม 2018

 พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2018

ถูกจับ

เตรียมจิตใจ

ตลอดหกวันข้างหน้าเราจะติดตามพระเยซูไปจนถึงไม้กางเขน หนทางมืดมนและโดดเดี่ยว ให้เราทูลขอความสัตย์ซื่อแต่ไม่สิ้นหวังขณะที่เราพยายามเอาตัวเราเข้าไปในเรื่องราวนี้

อ่าน ยอห์น 18:1-18

พระ​เยซู​ตรัส​ตอบ​ว่า “เรา​บอก​ท่าน​แล้ว​ว่า​เรา​เป็น​ผู้​นั้น ถ้า​ท่าน​ตาม​หา​เรา​ก็​จง​ปล่อย​คน​เหล่า​นี้​ไป​เถิด” ยอห์น 18:8

สำรวจและใคร่ครวญ

พระเยซูทรงนำสาวก 11 คนจาก “ห้องชั้นบน” ไปเกทเสมณี สวนที่สงบเงียบถูกบุกด้วยทหารที่ยกกันมาใหญ่โต พวกเขาถือคบเพลิงมาตามหาพระองค์ผู้ทรงเป็นความสว่างของโลก และชักดาบมาจับองค์สันติราช แต่พระเยซูไม่คิดจะสู้หรือวิ่งหนี (ข้อ 4,11) พระองค์เปิดเผยตัวเอง “เราเป็นผู้นั้น” (ข้อ 8) และต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า (คำนี้คือแปลตรงตัวว่า “เราเป็น” ดูอพยพ 3:14) พวกเขาถอยหลังล้มลง ผู้ที่นำพวกเขามาคือยูดาส อิสคาริโอท ผมสงสัยว่าในตอนนั้น เขารู้สึกถึงความร้ายแรงของสิ่งที่เขาทำลงไปหรือไม่? เย็นวันนั้นเอง เปโตรยืนลับๆ ล่อๆ อยู่ที่ลานบ้านมหาปุโรหิต หญิงที่เฝ้าประตูถามว่า “ท่านมากับคนนั้นไม่ใช่หรือ” เขาตอบว่า “ไม่ใช่” ช่างตรงกันข้ามกับ “เราเป็นผู้นั้น” ของพระเยซูอย่างน่าเศร้า

            นี่เป็นเรื่องราวการทรยศของคนสองคน ยูดาสและเปโตร เราเห็นตัวเราในนี้หรือไม่? เราอาจเข้าใจความรู้สึกเปโตรที่ตระหนกตกใจ แต่ไม่เข้าใจการวางแผนทรยศของยูดาส? แต่การทรยศก็คือการทรยศไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหน อย่างไรและด้วยเหตุผลอันใด

ตอบสนอง

“องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงปกป้องข้าพระองค์วันนี้จากการล่อลวงให้ตัดขาดจากพระองค์”
พลังประจำวัน#176-มีนาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มีนาคม 2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.