ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มีนาคม 2018

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2018

ทั้งหมดพร้อมกันเดี๋ยวนี้

เตรียมจิตใจ:                         
การอธิษฐาน การนมัสการ และการไตร่ตรองพระคัมภีร์ ทั้งหมดเป็นการแสดงออกถึงคริสตจักร เราไม่ได้ทำด้วยตัวเองคนเดียวเพราะเราทำร่วมกับประชากรของพระเจ้า

อ่าน : สดุดี 129

““พวกเขาได้ข่มเหงข้าพเจ้าอย่างหนักตั้งแต่หนุ่มๆ มา” ให้อิสราเอลกล่าวเถิดว่า…” สดุดี 129:1                                                                         

สำรวจและใคร่ครวญ

ฉันเคยได้รับสิทธิพิเศษครั้งหนึ่งเข้าไปร่วมสัมมนาในวิทยาลัยฝึกอบรมผู้นำศาสนายิว พร้อมกับศาสนาจารย์ของคริสตจักร ผู้สอนศาสนาอิสลาม และผู้นำศาสนายิว พวกเรามารวมกันเพื่อรับฟังว่าศาสนาอื่นมีความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนาในเส้นทางผ่านของชีวิตอย่างไร (การเกิด การแต่งงาน และการตาย) การประชุมวันนั้นน่าสนใจและน่าจดจำ ซึ่งนำโดยผู้นำในศาสนายิวทั้งชายและหญิงซึ่งเป็นคณาจารย์ของวิทยาลัยนั้น เมื่อไรก็ตามที่พวกเขาบรรยายถึงเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ของลัทธิยูดาและโดยเฉพาะพันธสัญญาเดิม พวกเขาจะใช้คำว่า ‘พวกเราหรือเรา’ เพื่อบอกว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องราวของพวกเขา ที่บ่งบอกอัตลักษณ์ของพวกเขาอย่างเต็มที่

พระธรรมสดุดีสื่อสารประสบการณ์ของชุมชนที่มีความเชื่อภายใต้การถูกโจมตี เป็นบทเพลงที่ใช้ขับร้องระหว่างเดินทางไปยังพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลสำคัญเทศกาลใดเทศกาลหนึ่ง บทกลอนบรรทัดแรกเริ่มต้นด้วยบุรุษที่หนึ่ง (“พวกเขาได้ข่มเหงข้าพเจ้า...”) และตามด้วยข้อความลักษณะบอกบทว่าจะต้องทำอะไรต่อ (“ให้อิสราเอลกล่าวเถิดว่า...”) หรือกล่าวว่า คำว่า ‘ฉัน’ กลายเป็น ‘พวกเรา’ กลุ่มคนที่เป็นเจ้าของและแสดงออกถึงความรู้สึกส่วนลึก และประสาทสัมผัสส่วนบุคคลต่อความเจ็บปวดและความละอายต่อหน้าพระเจ้า

พวกเราก็อาจคุ้นเคยกับวิธีการนี้ด้วย เพลงนมัสการสมัยใหม่หลายเพลงเขียนโดยใช้บุรุษที่หนึ่ง แต่ขับร้องโดยที่ประชุม แต่มีกี่เพลงที่ใส่พลังทางอารมณ์ของสดุดีบทนี้? ครั้งหลังสุดเมื่อไรที่พวกเราร้องเพลงด้วยกันถึงความทนทุกข์ของการเป็นสาวก?

ตอบสนอง:

ระลึกถึงพี่น้องในพระคริสต์ผู้กำลังทนทุกข์เพื่อพระเยซูในคำอธิษฐานของคุณ
พลังประจำวัน#176-มีนาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มีนาคม 2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.