ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มีนาคม 2018

พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2018

 

เป็นหนึ่งเดียวในความรัก

 

เตรียมจิตใจ

คุณต้องการคืนดีกับใคร? คุณให้อภัยได้ไหม? คุณอดทนมากพอไหม?
 

อ่าน :ยอห์น 17:20-26

จงอดทนต่อกันและกัน และถ้าใครมีเรื่องราวต่อกัน ก็จงให้อภัยกัน องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านอย่างไร ท่านก็จงทำอย่างนั้นด้วย แล้วจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด ความรักผูกพันทุกสิ่งไว้อย่างสมบูรณ์ (โคโลสี 3:13-14)

 

สำรวจและใคร่ครวญ

พระเยซูทรงอธิษฐานเผื่อคุณอย่างแน่นอนในตอนนี้(ข้อ 20) และพระองค์อธิษฐานเพื่อให้มีความเป็นหนึ่งเดียว

ความเป็นหนึ่งเดียวเป็นสิ่งที่ดีงาม และดีกว่าความขัดแย้ง แต่นั่นไม่ได้เป็นเหตุผลที่พระองค์อธิษฐานเผื่อเรื่องนี้ พระเยซูอธิษฐานเผื่อความเป็นหนึ่งเดียว ก็เพราะว่า พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นหนึ่งเดียว ลองวาดคำอธิษฐานจากเนื้อหาในพระธรรม 2-3 ข้อนี้ที่กล่าวซ้ำไปซ้ำมาว่า “ใครอยู่ในใคร” ให้ออกมาเป็นแผนภาพ ผู้เชื่อทุกคน “อยู่ในพระคริสต์” ดังนั้นเราจึงถูกทำให้เป็นหนึ่งเดียวกับผู้อื่นด้วยเช่นกัน เราได้อยู่ในครอบครัวของพระบิดา และเราก็ควรจะแสดงออกถึงคุณลักษณะของครอบครัวนี้ด้วย

แต่การที่จะมีชีวิตอยู่แบบนั้นได้ ก็เป็นเรื่องที่ยาก ถ้าความเป็นหนึ่งเดียวนั้นสามารถเกิดขึ้นเองได้ พระเยซูจะอธิษฐานเผื่อเรื่องนี้หรือไม่? ความบาปของเราได้แยกเราออกจากคนอื่น เหมือนกับที่เราถูกแยกจากพระเจ้า เหมือนอย่างที่เกิดขึ้นกับอาดัม และเอวาในปฐมกาล 3

แต่กระนั้น พวกเราทุกคนได้รับการช่วยให้รอดจากพระผู้ช่วยองค์เดียวกัน ได้รับความรักจากพระบิดาองค์เดียวกัน และผู้ที่สถิตอยู่ในเรา ก็เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกัน พระบิดาทรงรักเราแต่ละคนมากเหมือนอย่างที่พระองค์รักพระบุตรของพระองค์เอง (ข้อ 23)ลองคิดดูว่า พระบิดาทรงรักพระบุตรอย่างไร (สมบูรณ์ ชั่วนิรันดร์ ใกล้ชิดสนิทสนม และอีกมากมาย) และปล่อยให้มันซึมลึกลงไปว่า ความรักเช่นนี้แหละ ที่มีไว้สำหรับคุณ!

ยิ่งเรามั่นใจในความเป็นตัวตนของเรา และความมั่นคงในความรักของพระเจ้ามากเท่าไหร่ เราจะยิ่งสามารถรักผู้อื่นได้มากขึ้น และโลกจะได้รู้ว่า พระเยซูถูกส่งมาเพื่อพวกเขาด้วยเช่นกัน (ข้อ 21-23)

 

ตอบสนอง

 

อธิษฐานขอให้ใจของคุณสามารถหยิบคว้าความรักที่พระเจ้ามีต่อคุณได้มากขึ้น (เอเฟซัส 3:17-19) แล้วในวันนี้ความรักของพระเจ้าจะไหลล้นจากคุณไปสู่ผู้อื่น ได้อย่างไร?
พลังประจำวัน#176-มีนาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มีนาคม 2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.