ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มีนาคม 2018

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2018

 

ประทานให้ กับถวายเกียรติ

 
เตรียมจิตใจ
คุณคิดว่า ไม้กางเขนของพระเยซูสำแดงอะไรเกี่ยวกับพระเจ้า?
 

อ่าน : ยอห์น 17:1-5

ดังที่พระองค์โปรดให้พระบุตรมีสิทธิอำนาจเหนือมนุษย์ทั้งสิ้น เพื่อให้พระบุตรประทานชีวิตนิรันดร์แก่คนที่พระองค์ทรงมอบแก่พระบุตรนั้น (ยอห์น 17:2)

 
สำรวจและใคร่ครวญ
ถึงเวลาแล้ว (ข้อ 1) พระเยซูกำลังจะถูกอายัด (บทที่ 18( และถูกตรึงที่กางเขน (บทที่19) ทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ในวันนั้นมองว่า การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูบนไม้กางเขน ดูเป็นเรื่องเศร้า และล้มเหลวอย่างน่าอนาถ แต่ความจริง แล้ว นี่เป็นการประกาศชัยชนะ เป็นการถวายเกียรติแด่พระบิดา และพระบิดาจะประทานเกียรติให้กับพระเยซู (ข้อ 1,4,5)
ทางเดียวที่เราจะเข้าใจชัยชนะของพระองค์ได้ ก็ต้องพิจารณาดูถึง “การให้” ที่ปรากฏอยู่มากมายในบทที่ 17 นี้ ลองอ่านข้อที่ 2 ดูอีกครั้ง
พระเจ้าไม่จำเป็นต้องพึ่งใคร พระองค์ไม่ต้องการสิ่งใดเลย และพระองค์สามารถประทานทุกสิ่งได้อย่างเสรี เรื่องราวทั้งหมดของความรอด เป็นเรื่องของพระบิดาผู้ประทานทุกสิ่ง พระบุตรผู้สละตนเอง และของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่กับเรา และรวมเราให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูตลอดไป
ดังนั้น ข่าวประเสริฐ จึงไม่ได้เป็นเรื่องของพระเจ้าแห่งความโลภ ที่เอาแต่เรียกร้อง และกอบโกยทุกสิ่งไป และไม่เคยพอใจในสิ่งที่คุณทำเลย แต่เป็นเรื่องของพระเจ้าผู้มีพระทัยที่กว้างขวาง พระองค์มีแต่ให้ ให้ และให้ ด้วยพระองค์เอง
ที่กางเขนนั้น เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่า เราอยู่ต่ำกว่าพระเกียรติของพระเจ้ามากแค่ไหน เราเห็นว่า บาปของเรามีผลถึงแก่ความตาย แต่ที่กางเขน เราก็เห็นได้ชัดว่า พระเจ้าประทานพระองค์เอง เพื่อให้ได้สิ่งที่พระองค์ประสงค์มาอย่างครบถ้วน พระองค์ทรงทำได้อย่างเสรี ทำด้วยความเต็มใจ และไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเรา ทรงเป็นพระเจ้าที่น่าสรรเสริญอย่างแท้จริง!
 
ตอบสนอง
ขอบคุณพระบิดาที่ประทานพระเยซูคริสต์มาให้คุณ และคนอีกมากมาย เพื่อการอภัยความผิดบาปทั้งสิ้น
                        พลังประจำวัน#176-มีนาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มีนาคม 2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.