ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มีนาคม 2018

 พลังประจำวันวันพุธที่ 21 มีนาคม 2018

 

มาหาพระบิดา

 

เตรียมจิตใจ

อ่าน ยอห์น 6:23ข อีกครั้ง คุณจะอธิษฐานว่า “ข้าแต่พระเจ้า ทำไมไม่ซื้อรถเบนซ์ให้ผมสักคัน?” ได้หรือไม่? (เจนิส จอบลิน)*

 

อ่าน ยอห์น 16: 25-33

เพราะว่าพระบิดาเองก็ทรงรักพวกท่าน... (ยอห์น 16:27)
 

สำรวจและใคร่ครวญ

ในช่วงต้น ๆ ของยอห์นบทที่ 5 เราพบว่า พวกฟาริสีกำลังเตรียมจะขว้างหินใส่พระเยซู โทษฐานที่พระองค์กล้าเรียกพระเจ้าว่า “พระบิดา” และตอนนี้พระเยซูตรัสกับสาวกของพระองค์ว่า พระบิดาของเราคือ พระบิดาของท่าน ท่านสามารถเข้าหาพระองค์ด้วยสิทธิพิเศษ และด้วยความสนิทสนมเหมือนอย่างเรา ท่านสามารถอธิษฐานต่อพระเจ้าได้โดยตรง (ข้อ 23-26) นี่จึงเป็นเรื่องปกติของผู้เชื่อ ที่สามารถอธิษฐานต่อพระบิดาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในพระนามของพระเยซู

การอธิษฐานในพระนามพระเยซู (ข้อ 23,24,26) หมายความว่าเราต้องการในสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์ เป็นการทูลถามว่า พระเยซูจะอธิษฐานว่าอะไร ถ้าหากพระองค์ตกอยู่ในสภาวะเดียวกันกับเรา? นี่เป็นการอธิษฐานตามคุณลักษณะที่เราเห็นได้จากบทนี้ก็คือ  ทำด้วยความรัก สละตนเอง ทำเพื่อผู้อื่นและอีกมากมาย การอธิษฐานเช่นนี้ก็เพื่อที่ความชื่นชมยินดีของเราจะมีเต็มเปี่ยม (ข้อ 24)

พวกเราส่วนใหญ่มักจะตระหนักถึงความบาป และความล้มเหลวของเรา มากกว่าที่จะสนใจความรักของพระบิดา พระคุณของพระเยซู และการให้อภัยของเต็มขนาดที่เราได้รับจากไม้กางเขน แต่พระเยซูต้องการให้เราอธิษฐานด้วยความเข้าใจ ว่าเราเป็นที่รักของพระบิดาอย่างมาก (ข้อ 27) และเรามีสันติสุขในพระเยซู (ข้อ 33)  และนั่นก็เป็นเรื่องจริง แม้ว่าความเข้าใจของเรานั้นจะไม่สมบูรณ์ (ข้อ 29-31) การกระทำของเราจะดูสิ้นหวัง (ข้อ 32( และเราต้องเผชิญกับปัญหามากมายก็ตาม (ข้อ 33)

 

ตอบสนอง

อธิษฐานขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยคุณในการอธิษฐานในนามพระเยซู เพื่อที่คุณจะรู้ว่า คุณเป็นที่รักของพระบิดา และมั่นคงปลอดภัยในพระคริสต์มากแค่ไหน อธิษฐานเผื่อสิ่งที่จำเป็นต่อคุณอย่างแท้จริงในแต่ละวัน

 พลังประจำวัน#176-มีนาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มีนาคม 2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.