ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มีนาคม 2018

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2018

 

ความชื่นชมยินดี กับความเศร้าโศก

 

เตรียมจิตใจ

ความชื่นชมยินดีในพระคริสต์ในชีวิตของคุณนั้นเป็นอย่างไร?

 

อ่าน : ยอห์น 16:16-24

เพราะว่าความยากลำบากชั่วคราวและเล็กน้อยของเรา จะทำให้เรามีศักดิ์ศรีนิรันดร์มากมายอย่างไม่มีที่เปรียบ (2 โครินธ์ 4:17)

 

สำรวจและใคร่ครวญ

คำตรัสของพระเยซูในข้อ16 สร้างความสับสนให้กับสาวกของพระองค์อย่างมาก พวกเขาบ่นพึมพำกัน และสุดท้ายก็จบลงในข้อ 18 ว่า “พวกเราไม่เข้าใจในสิ่งที่พระองค์กำลังตรัส”

ไม่น่าประหลาดใจสักเท่าไหร่ที่พวกสาวกไม่เข้าใจ เพราะพวกเขายังไม่เห็นว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้น อีกไม่ช้าพระเยซูจะถูกทรยศ ถูกทรมาน และถูกตรึงที่กางเขน และพวกฟาริสีจะได้ฉลองกัน ปีลาต และชาวโรมันจะสบายใจทีได้ล้างมือเพื่อแสดงว่าพวกเขาไม่ได้เป็นผู้ก่อปัญหาขึ้น พวกเขาจะยินดีเมื่อสาวกถูกทำลาย และคร่ำครวญด้วยความทุกข์ใจ (ข้อ 20) แต่หลังจากนั้นสามวัน ทุกสิ่งจะกลับตาลปัตร และเหล่าสาวกจะพบพระเยซูอีกครั้งอย่างแน่นอน หลังจากที่พระองค์เป็นขึ้นจากความตายแล้ว

ดังนั้นความยินดีของสาวกจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะกางเขนของพระเยซู นั่นหมายความว่าความชื่นชมยินดีของพวกเราถูกปักหลักลงไปในเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ไม่ใช่เพียงอารมณ์ความรู้สึกทีเกิดขึ้นเท่านั้น พวกเขาจะชื่นชมยินดีที่ได้อยู่กับพระเยซูอีกครั้ง และไม่มีใครสามารถช่วงชิงความชื่นชมยินดีนี้ไปจากพวกเขาได้ (ข้อ 22)

พระเยซูทรงเปรียบเหตุการณ์นี้ว่าเป็นเหมือนกับการคลอดบุตร (ข้อ 21) ที่มีเวลาของความเจ็บปวดจนไม่อาจจะทนได้ แต่ความชื่นชมยินดี และการบรรเทาความเจ็บปวดได้มาแทนที่ความโศกเศร้า หลังจากที่คลอดบุตรออกมาด้วยความปลอดภัย แล้วความยินดีในชีวิตใหม่ก็เริ่มดำเนินต่อไป ในขณะที่ความเจ็บปวดก็ค่อย ๆ ถอยห่างออกไป แม้ว่าในช่วงเวลาสั้น ๆ นี้เราอาจต้องเผชิญกับปัญหาอยู่บ้าง แต่ความยินดีอันมากมายของการที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับพระเยซูผู้สละชีวิตเพื่อเรานั้น ก็เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานออกไปชั่วนิรันดร์

 

ตอบสนอง

ความเศร้าโศกเป็นเพียงชั่วคราว แต่ความยินดีนั้นเป็นนิรันดร์ ประโยคนี้เได้ปลี่ยนมุมมองความคิดของคุณ และการอธิษฐานอย่างไร?

 พลังประจำวัน#176-มีนาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มีนาคม 2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.