ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มีนาคม 2018

 พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2018

 

ความดีของพระวิญญาณบริสุทธิ์

 

เตรียมจิตใจ

มีงานวิจัยกล่าวว่า ผู้คนมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการรู้สึกผิด คุณคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่?

 

อ่าน : ยอห์น 16:4ข-15

เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่าน เพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไป คือพระวิญญาณแห่งความจริง...พระองค์สถิตอยู่กับท่าน และจะประทับอยู่ท่ามกลางท่าน (ยอห์น 14:16-17)

 

สำรวจและใคร่ครวญ

คลื่นแห่งความทุกข์ใจได้ท่วมท้นมาเหนือเหล่าสาวก เมื่อพวกเขาคิดถึงว่า พระเยซูกำลังจะจากไป (ข้อ 5-6) แต่พระองค์ตรัสว่า การจากไปของพระองค์นั้นก็มีเหตุผลที่ดี (ข้อ 7) เมื่อพระเยซูเสด็จจากไป และสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะมาและสถิตอยู่ในเราได้

และความดีของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือ พระองค์สำแดงให้เราเห็นว่า เมื่อไม่มีพระเยซู เราก็จะมีปัญหา พระเยซูทรงสรุปเรื่องนี้ไว้ในข้อ 8 และขยายความให้ยาวขึ้นอีกทีในข้อ 9-11  พระวิญญาณทรงเมตตาในการสำแดงให้เราเห็นความผิดบาปของเรา เห็นถึงความชอบธรรมของพระเจ้า และความจริงของการพิพากษา ความเมตตานี้มีพลังอันมหาศาลที่ผลักดันพวกเราให้ไปถึงกางเขน

แต่พระวิญญาณไม่ได้จบลงที่การบอกข่าวร้ายเรื่องความบาปของเรา แต่พระองค์ได้สำแดงพระเยซูให้กับเรา ดังนั้นในข้อ 13 เราพบว่า พระองค์จะช่วยให้เหล่าสาวกเข้าใจ “สิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้น” เหตุที่พวกเขาไม่สามารถเข้าใจถึงคำตรัสของพระเยซูได้เลย ก็เพราะพวกเขายังไม่เห็นไม้กางเขน และนั่นคือเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึงในบทถัดไป แต่พระวิญญาณจะชี้ไปยังไม้กางเขน และสำแดงให้พวกเขารู้จักพระเยซูมากกว่าที่พวกเขาเคยรู้จักมา (ข้อ 14-15) และตอนนี้เราก็ยินดีกับผลที่เกิดขึ้น เพราะเราได้อ่านเรื่องราวของพระเยซูจากพระวจนะของพระองค์

 

ตอบสนอง

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทูลขอให้พระองค์เปิดเผยความบาปของคุณด้วยความเมตตา และนำคุณไปสู่กางเขน ซึ่งเป็นที่ที่ความบาปทั้งสิ้น ได้รับการจ่ายราคาทั้งหมดแล้ว ขอพระองค์ช่วยให้คุณเห็น และรู้จักพระเยซูได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น

 พลังประจำวัน#176-มีนาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มีนาคม 2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.