ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มีนาคม 2018

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2018

 

เราจะเผชิญหน้ากับการต่อต้านได้อย่างไร

 

เตรียมจิตใจ

การที่คุณเป็นคริสเตียนนั้น ทำให้คุณต้องเผชิญกับการต่อต้านในเรื่องใด?

                 

อ่าน : ยอห์น 15:26-16:4ก

เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายผ่านทางเรา เราจึงวิงวอนท่านในนามของพระคริสต์ให้คืนดีกับพระเจ้า (2 โครินธ์ 5:20)

 

สำรวจและใคร่ครวญ

ภาพของการต่อต้าน และความเกลียดชังของโลกที่ปรากฎในบทที่ 15:18-25 ได้ขยายใหญ่ขึ้นในบทที่ 16:1-4

ในตอนนี้ดูเหมือนว่าการประหารชีวิตผู้ที่ติดตามพระเยซูนั้นจะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง พวกที่ต่อต้านกลับคิดว่า นี่เป็นการกระทำในพระนามของพระเจ้า

สิ่งนั้นเคยเกิดขึ้นกับเหล่าสาวกของพระเยซู และคริสตจักรในยุคแรก และยังคงเกิดขึ้นในทุกวันนี้ ผู้เชื่อทั่วโลกในศตวรรษที่ 21กำลังเผชิญการข่มเหง และความตายมากกว่าที่เคยมีมา พวกเราส่วนใหญ่ยังไม่เคยเผชิญกับสิ่งที่เลวร้ายสุด ๆ แบบนั้น หรือแม้แต่ความเจ็บปวดจากการถูกครอบครัวเยาะเย้ย หรือถูกเพื่อน ๆ เฉยชาใส่ก็ไม่เคย

คริสเตียนส่วนใหญ่ที่ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายมาหลายศตวรรษกำลังค้นพบตัวเราเองมากขึ้น ว่าเป็นที่น่าสงสัยเพราะความเชื่อของพวกเรา แม้เราจะมีชีวิตที่สุขสบาย แต่การข่มเหงเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเกิดขึ้น

และการที่พระเยซูทรงเตือนเราถึงการข่มเหงนั้น ก็เพื่อทำให้เราแน่ใจในเรื่องนี้ เราจะได้ไม่ประหลาดใจ และละทิ้งความเชื่อไป แล้วเราจะทำอย่างไรดี?

ไม่มีใครอยากจะถูกทำร้าย พวกเราอยากจะวิ่งหาที่กำบัง และซ่อนตัวเสีย แต่พวกเราก็ต้องออกมาใช้ชีวิตในโลกที่เกลียดชังพวกเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังเป็นพยานถึงพระเยซูให้กับโลกนี้ (ข้อ 26) และเพียงแค่เราร่วมมือกับพระองค์ (ข้อ 27) เราทำได้มากกว่าแค่การถอยหนี เราเป็นผู้ที่รักคนในโลกนี้ และมุ่งออกไปหาพวกเขา เหมือนอย่างที่พระเยซูออกไปหาผู้คนที่เกลียดชัง และข่มเหงพระองค์ เพราะพระองค์รักพวกเขา

 

ตอบสนอง

เขียนรายชื่อคนสามคนที่ยังไม่รู้จักพระเยซู รวมถึงชื่อของคนที่สร้างความลำบากให้กับคุณ ด้วยเหตุที่คุณเป็นคริสเตียน แล้วในสัปดาห์นี้ คุณจะสามารถทำสิ่งใด หรืออธิษฐานเรื่องใดที่แสดงถึงความรักที่มีต่อพวกเขา?
พลังประจำวัน#176-มีนาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มีนาคม 2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.