ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มีนาคม 2018

 พลังประจำวันวันพุธที่ 14 มีนาคม 2018

 

พระประสงค์ของพระเจ้านั้นเกิดผลมาก

 

เตรียมจิตใจ

คุณคิดว่า การที่จะเข้าใกล้พระเยซูนั้นเป็นอย่างไร?

 

อ่าน : ยอห์น 15:1–8

จงติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับพวกท่าน แขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเถา พวกท่านก็เช่นเดียวกันจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเรา เราเป็นเถาองุ่น พวกท่านเป็นแขนง คนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขา คนนั้นจะเกิดผลมาก เพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย (ยอห์น15:4-5)

 

สำรวจและใคร่ครวญ

ในการทรงสร้างนั้น พระเจ้าทรงสร้างโลกที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ และเกิดผลผลิตอย่างมากมาย แต่เมื่ออาดัม กับเอวากินผลไม้นั้นเข้าไป ทุกสิ่งก็พังทลายลง คำสาปแช่งในปฐมกาลบทที่ 3 นั้นจึงเป็นเรื่องของความยากลำบากในการเกิดผล ทั้งการให้กำเนิดบุตร และการทำไร่ไถนาบนพื้นดิน และสวนที่อุดมสมบูรณ์อย่างสวนเอเดนนั้น กลายเป็นถิ่นทุรกันดารที่เต็มไปด้วยความบาป

หลายปีถัดมา พระเจ้าทรงเลือกชนชาติอิสราเอล และตรัสว่า พวกเขาเป็นเถาองุ่นที่พระองค์นำออกมาจากอียิปต์ (สดุดี 80:8) พวกเขาเป็นเถาองุ่นที่พระองค์ทรงรัก แต่แทนที่พวกเขาจะออกผลเป็นองุ่นที่ดี ก็กลับออกผลที่เหม็นเน่าให้กับพระองค์ (อิสยาห์ 5:1-5) ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม พระประสงค์ของพระเจ้านั้นเกิดผลแน่นอน และทรงมองหาเถาองุ่นที่จะไม่ทำให้พระองค์ผิดหวัง สวนองุ่นที่เกิดผลเจริญงอกงามดีนั้น จะต้องไหลล้นออกมา และทำให้โลกนี้เต็มไปด้วยผลดีของมัน (อิสยาห์ 27:2-9)

ดังนั้นเมื่อพระเยซูตรัสว่า “เราเป็นเถาองุ่นแท้” (ข้อ 1) พระองค์ก็กำลังทำให้ประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จ ซึ่งเป็นสิ่งที่อิสราเอลได้ล้มเหลวในการออกผลดี และโดยพระเยซูนี่เอง ถิ่นทุรกันดารที่เต็มด้วยบาปจะถูกผลักดันออกไป โลกที่เต็มด้วยการเกิดผลจะกลับคืนมา แน่นอนว่า ถ้าเราติดสนิทอยู่กับพระเยซู เราก็จะเกิดผลให้กับพระองค์ (ข้อ 4, 5)แล้วผลของพวกเราคืออะไร? คือการเก็บเกี่ยวผู้เชื่อใหม่หรือไม่? หรือเป็นผลของพระวิญญาณที่ปรากฏในชีวิตของเราใช่ไหม (กาลาเทีย 5:22-23) ? หรือเป็นเรื่องของความยุติธรรม และความชอบธรรมในสังคมหรือเปล่า (อิสยาห์ 5) ? ดอน คาร์สัน กล่าวว่า พระเยซูอาจจะหมายถึงทั้งสามอย่างนั้นเลยก็ได้ “ผล คือทุกสิ่งที่ทำสำเร็จได้ตามน้ำพระทัยของพระเยซูคริสต์” (จากหนังสือ Jesus and his Friends, Paternoster, 1995, หน้า 110)

 

ตอบสนอง

พิจารณาว่า เมื่อคุณติดสนิทอยู่กับพระเยซูแล้ว การเกิดผลในชีวิตของคุณ เป็นอย่างไรในสัปดาห์นี้?
พลังประจำวัน#176-มีนาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มีนาคม 2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.