ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
dot
Newsletter

dot
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มีนาคม 2018

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2017

 

ความเมตตา ไม่ใช่เครื่องสัตวบูชา

 

เตรียมจิตใจ:

วันนี้ คุณเพียงแต่ดำเนินไปตามกลไกเท่านั้นหรือไม่? หรือคุณกำลังได้รับความคิดที่สดใหม่ในข่าวประเสริฐและที่จะพบกับพระเจ้า?

 

อ่าน : โฮเชยา 6:1 – 7:2

“เพราะเราประสงค์ความเมตตา ไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชา เราประสงค์ให้รู้จักพระเจ้า ยิ่งกว่าประสงค์เครื่องบูชาเผาทั้งตัว” โฮเชยา 6:6

 

สำรวจและใคร่ครวญ :

เป็นการง่ายที่คิดว่าสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากเราคือ ความเป็นคนดี เป็นคนน่านับถือ เป็นคนเที่ยงตรงและทำสิ่งดีงาม ตราบใดที่เราไม่แย่เกินไปและทำสิ่งดีๆ ที่ถูกต้อง พระเจ้าก็คงพอใจ

 

แต่โฮเชยาได้กวาดศาสนาลักษณะนั้นลงน้ำไปหมด! ผ่านชีวิตและข่าวสารของโฮเชยา พระเจ้าได้ร้องบอกเราว่า พระองค์ไม่ได้ต้องการการนับถือของเรา พระองค์ต้องการความรักของเรา  (ข้อ 4; 2:19).

 

พระเยซูตรัส โดยกล่าวอ้างถึงข้อความตอนนี้ “ท่านจงไปเรียนความหมายของคัมภีร์ข้อนี้ ที่ว่า ‘เราประสงค์ความเมตตา ไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชา’ ด้วยว่าเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรม แต่มาเรียกคนบาป” มัทธิว 9:13 เราได้เรียนรู้ความหมายนี้หรือไม่? พระคัมภีร์อธิบายว่า พระองค์ทรงต้องการให้เราแสดงออกถึงความรัก ไม่ใช่เครื่องถวายบูชา ต้องการให้เรารู้จักพระองค์มากกว่าที่ต้องการให้เราเผาเครื่องบูชา

และนั่นคือปัญหา เรามักจะอยู่อย่างง่ายๆ และผิวเผิน และพยายามบอกตัวเองว่าการรักษากฏบัญญัติเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการ พวกฟาริสีก็เป็นประเภทที่ดีในเรื่อง”ถวายเครื่องบูชา”

แต่สิ่งที่พระเจ้าต้องการคือให้คนบาปที่เถลไถลไปได้รับความรักเหมือนดวงตะวันขึ้นจากฟ้าและฝนที่ตกรดแผ่นดิน (ข้อ 3) เพื่อให้ความอบอุ่นและชุ่มชื่นแก่ใจของเรา และเช่นนั้นทำให้เกิดผลและความมั่นคงในความรักต่อพระเจ้า (ข้อ 4ข) และทำให้เกิดความรักความเมตตาต่อเพื่อนบ้าน

ตอบสนอง:

คุณเคยเป็นเพียงดำเนินชีวิตไปตามกลไกในความเชื่อหรือไม่? ให้เรากลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า ด้วยการกลับใจและความเชื่อ
พลังประจำวัน#176-มีนาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มีนาคม 2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.