ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มีนาคม 2018

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2017

 

โอกาสครั้งที่สอง

 

เตรียมจิตใจ:

สรรเสริญพระเจ้าสำหรับความรักของพระองค์ที่มีต่อคุณที่เป็นคนบาปคนหนึ่งแม้ไม่สมควรจะได้รับ

 

อ่าน : โฮเชยา 2:2–23

“เพราะเหตุนี้ ดูเถิด เราจะเกลี้ยกล่อมนาง พานางเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร และปลอบใจนาง” โฮเชยา 2:14

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

คุณสามารถจินตนาการถึงข่าวพาดหัวในอิสราเอล “ผู้เผยพระวจนะแต่งงานกับโสเภณี”  พระเจ้าบอกกับประชาชาติว่า นี่คือสภาพของความบาป พวกเขาคาดว่าจะให้พระเจ้าตอบสนองอย่างไร ด้วยการพิพากษา โกรธ หรือมีแผนเจ็ดขั้นตอนในการชำระพวกเขา มีการพิพากษาลงโทษแน่นอน (ข้อ 1, 9-13) แต่ให้ดูที่ข้อ 14 ด้วย

 

ใครจะคิดว่า คนที่หันหลังให้พระเจ้าองค์เที่ยงแท้ เล่นชู้และล่วงประเวณี อย่างน่าเกลียดน่ากลัวที่มนุษย์เคยทำมา (ชาวคะนาอันแม้กระทั่งบูชายัญเด็ก) ถ้าพระเจ้าจะทำเช่นนี้กับพวกเขาจะเป็นอย่างไร?

 

และดูข้อ 19 นี่คือการแก้ปัญหาต่อความผิดบาปของเรา ไม่เพียงแต่บอกว่ามันชั่วร้ายและเราควรจัดการกับตัวเอง แต่ได้ให้ความเมตตากรุณาและผูกพันเราไว้ด้วยความรักมั่นคงแม้เราจะไม่สมควรจะได้รับ พระองค์ไม่เพียงบอกเราว่าเราควรรักพระองค์ แต่พระองค์ทรงทำให้เป็นไปได้ด้วยการรักเราก่อน

 

ดังนั้นด้วยถ้อยคำเหล่านี้ที่เปี่ยมด้วยความรักและอุทิศตน พระองค์ทรงเรียกให้พวกเขาเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร (ข้อ 14) ทำไมจึงต้องเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร? เพราะว่า นั่นคือที่ซึ่งพวกเขาได้ทำพันธสัญญากับพระเจ้าที่ภูเขาซีนาย (ข้อ 15ข)

 

และนั่นก็ไม่แตกต่างกันจากถ้อยคำของพระเยซูถึงคริสตจักรเอเฟซัสในวิวรณ์ อย่าลืมความรักครั้งแรกของเจ้า จงระลึกถึงสภาพเดิมที่ได้ตกลงมา! จงกลับใจใหม่ และทำตามที่ประพฤติในตอนแรก (วิวรณ์ 2:5)

 

ตอบสนอง:

จิตใจของคุณเย็นชาต่อพระเจ้าหรือไม่? ใช้เวลาสักครู่สะท้อนถึงพระเมตตาของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์

 พลังประจำวัน#176-มีนาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มีนาคม 2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.