ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มีนาคม 2018

 พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2017

บทนำสู่พระธรรมโฮเชยา

ความรักที่ยอมเจ็บปวดของพระเจ้า

 

คนพูดกันว่าคนที่คุณรักจะสามารถทำให้คุณเจ็บปวดที่สุดถ้าคนแปลกหน้าหมิ่นประมาทคุณคุณก็สามารถขจัดความรู้สึกออกไปได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าเป็นเพื่อนดูหมิ่นคุณนั่นก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้และยิ่งความสัมพันธ์ใกล้ชิดแค่ไหนเช่นพ่อแม่บาดหมางกับลูกๆหรือคู่สมรสทรยศกันบาดแผลนั้นก็จะยิ่งลึกและทำลายคนได้

 

พระเจ้าทรงใช้สองเรื่องหลังนี้ พ่อแม่ลูกหมิ่นประมาทกัน และคู่สมรสหักหลังกัน มาแสดงให้เห็นถึงคนๆ หนึ่ง ที่โดยเขา แสดงให้เราเห็นว่า พระองค์ได้ทรงรักเราลึกซึ้งเพียงไร ถ้าพระเจ้าเพียงอธิบายด้วยคำพูด เราก็คงจะมองไม่เห็นและตะลึงงันกับเรื่องทั้งหมด ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการแสดงออกในชีวิตจริง

 

โฮเชยาเป็นชายคนนั้น ที่เรื่องของเขาเป็นเรื่องน่าตกใจและเป็นหนึ่งในเรื่องที่วิเศษในพระคัมภีร์ทั้งเล่ม โฮเชยามีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่คนตามพันธสัญญาของพระเจ้าได้หันเหออกจากพระองค์ และเริ่มนมัสการเทพเจ้าต่างๆ ของชาวคะนาอัน พวกเขามีโคทองคำในพระวิหารของพวกเขา และวอนขอความสมบูรณ์ของพืชผลและปศุสัตว์จากเทพเจ้า และนี่หรือคือคนของพระเจ้าที่จะต้องรักพระเจ้าอย่างสุดใจและสุดจิต

 

และพระเจ้าได้ตอบสนองอย่างไร?  พระเจ้าได้สั่งให้โฮเชยาไปแต่งงานกับหญิงโสเภณีคนหนึ่ง ถ้าฉันเป็นคุณ คุณคงไม่เชื่อฉัน ดังนั้น ให้เราอ่านต่อไป

 

ผู้เขียน : อังกุส โมเยส  (Angus Moyes)

อังกุสเคยเป็นผู้นำทีมภาคตะวันออกของ SU สก็อตแลนด์ ปัจจุบันเป็นบรรณาธิการคนใหม่ของ Daily Bread ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ SU เขาได้ทำงานมาหลายปีด้านเครือข่ายศาสนศาสตร์ UCCF เขาเป็นคุณพ่อลูกสาวสามคน ชอบวิ่งและกีฬากลางแจ้ง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2017

 

การล่วงประเวณีด้านจิตวิญญาณ

 

เตรียมจิตใจ:

จงถ่อมใจต่อพระพักตร์พระเจ้า และพระองค์จะทรงยกคุณขึ้น

 

อ่าน : โฮเชยา 1:1 2:1

 

“แต่จำนวนประชาชนอิสราเอลจะมากมายเหมือนทรายในทะเล ซึ่งจะตวงหรือนับไม่ถ้วน และในสถานที่ซึ่งพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “เจ้าไม่ใช่ประชากรของเรา” ก็จะกล่าวแก่พวกเขาว่า “เจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่”” โฮเชยา 1:10

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

"ไปซิ ไปรับหญิงเจ้าชู้มาเป็นภรรยา” (ข้อ 2) คุณคงไม่คาดว่าพระเจ้าจะสั่งผู้เผยพระวจนะเช่นนั้น แต่พระองค์ก็ได้สั่งเช่นนั้น ทำไมหรือ? โฮเชยามีชีวิตอยู่ในช่วงที่อิสราเอลรุ่งเรืองและกำลังลืมพระเจ้า พวกเขาผสมศาสนาท้องถิ่นกับการนมัสการพระเจ้า การถวายเครื่องบูชาในพระวิหารให้โคทองคำมีส่วน เพื่อขอให้มีการเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ์ มีการบูชารูปเคารพและการล่วงประเวณี คนเหล่านี้เป็นคนตามพันธสัญญาของพระเจ้าผู้ซึ่งต้องรักพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจ จึงไม่แปลกใจที่พระเจ้าทรงกริ้ว

ดังนั้นพระเจ้าจึงตรัสกับโฮเชยาว่า “ไปซี ไปรับหญิงเจ้าชู้มาเป็นภรรยาและเกิดลูกชู้กับนาง เพราะว่าแผ่นดินนี้เล่นชู้อย่างยิ่ง โดยการละทิ้งพระยาห์เวห์” (ข้อ 2) และโฮเชยาก็ได้ทำตามพระบัญชาและรับนางโกเมอร์มาเป็นภรรยา (นางไม่ใช่เหยื่อ ดู 2:5)

การล่วงประเวณีของโกเมอร์แทนการล่วงประเวณีของอิสราเอล พันธสัญญาของพระเจ้ากับประชากรของพระองค์ไม่ได้ให้กฎหมายมาก่อน แต่เป็นความสัมพันธ์ของความรักทางใจ (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4) ดังนั้นการบอกให้ผู้เผยพระวจนะไปแต่งงานกับโสเภณีคนหนึ่ง พระเจ้ากำลังบอกจากเบื้องบนว่า บาปของอิสราเอลนั้นไม่เป็นที่ยอมรับ เป็นการล่วงประเวณีทางจิตวิญญาณที่ชั่วช้า คงเป็นเป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับโฮเชยา แต่พระเจ้าก็ให้เราเห็นความขมขื่นจากการที่ประชากรของพระองค์ไม่สัตย์ซื่อ

 

ตอบสนอง:

ให้สารภาพความผิดบาปของคุณที่รู้ว่าพระเยซูคริสต์ได้ทำสำเร็จตามพระสัญญาในโฮเชยา 1:10-2:1

 
 พลังประจำวัน#176-มีนาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มีนาคม 2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.