ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มีนาคม 2018

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2018

การอธิษฐานที่ฉลาด

 

เตรียมจิตใจ:

คุณพบว่าคุณอธิษฐานได้ง่ายหรือยาก?

 

อ่าน : ยากอบ 5:13-20

“คำวิงวอนของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังมากและเกิดผล”  ยากอบ 5:16

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

จดหมายของยากอบเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตที่ดี เป็นชีวิตที่มีปัญญา ยากอบเริ่มต้นจดหมายของเขาด้วยการยืนยันว่า ความยุ่งยากลำบากในชีวิตไม่ใช่อุปสรรคในชีวิตกับพระเจ้า และสามารถนำเราเติบโตสู่ความมีวุฒิภาวะ (1:2-4) เขายังได้เน้นถึงการต่อสู้ด้นรนระหว่างความต้องการของเราเอง (4:1-3) กับทางของพระเจ้า หนุนใจให้เรามองข้ามตัวเองเพื่อจะอยู่ได้อย่างดีกับผู้อื่น

 

การอธิษฐานเป็นกุญแจสู่ชีวิตที่มีสติปัญญา (1:5) ดังนั้นจึงเหมาะสมที่จะจบจดหมายนี้ด้วยการอธิษฐานให้เป็นวิถีทางในชีวิตไม่ว่าจะผ่านช่วงที่ดีหรือยากลำบาก (5:13-18)

 

คลีเมนท์แห่งอเล็กซานเดรียได้พูดถึงการอธิษฐานว่าเป็น ‘การเข้าเฝ้าพระเจ้า’ การอธิษฐานจะนำทางเราโดยเตือนเราว่า เราไม่ได้เป็นผู้ควบคุมเหตุการณ์ ช่วยเราให้จำนนต่อพระประสงค์ของพระเจ้าที่แสนดีและใจกว้างขวาง (5:11ข) ผู้ทรงมีวันเวลาของเราในพระหัตถ์ของพระองค์ (4:15)

 

พระธรรมตอนนี้เตือนเราว่า เราควรอธิษฐานในทุกกรณี และไม่มีขีดจำกัดของพลังแห่งการอธิษฐาน และนั่นหมายความว่าเราควรอธิษฐานเพื่อการรักษา (ข้อ 15) เชื่อว่าพระเจ้าสามารถทำสิ่งอัศจรรย์ แม้ว่าเราจะรู้ว่าในด้านนี้ของสวรรค์ ไม่ใช่ทุกคนจะได้รับการรักษา เราไม่ควรอ่านข้อ 15 ว่าเป็นการรับประกันการรักษาให้หายจากโรค แต่อยู่ในบริบทของพระคัมภีร์ทั้งหมดที่พระเจ้าผู้ทรงรักเราจะทรงฟังคำอธิษฐานของผู้ที่สัตย์ซื่อ

 

ตอบสนอง:

อธิษฐานเพื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยให้คุณดำเนินชีวิตอย่างมีสติปัญญา รักพระเจ้าและรักคนอื่นด้วยใจกว้างขวางและใจถ่อม

 พลังประจำวัน#176-มีนาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มีนาคม 2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.