ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มีนาคม 2018

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2018

การรอคอยที่ฉลาด

 

เตรียมจิตใจ:

ใครคือคนที่มีความเชื่อที่ได้ช่วยให้คุณตั้งมั่นอยู่ในความเชื่อในยามยากลำบาก?

 

อ่านยากอบ 5: 7-12

“ท่านได้ยินเรื่องความทรหดอดทนของโยบ และได้เห็นสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้เขาในบั้นปลาย คือว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีความสงสารและความเมตตากรุณาเพียงไร” ยากอบ 5:11

 

สำรวจและใคร่ครวญ

เมื่อสองสามปีที่ผ่านมาผมได้เริ่มออกว่ายน้ำข้ามอ่าวไปกลับจากหาดแมนลี่ในซิดนีย์ไปยังหาดเชลลีที่อยู่ใกล้เคียงมีพายุเข้าและคลื่นก็แรงกว่าปกติผมรู้สึกว่ากระแสน้ำทำให้การว่ายน้ำเหนื่อยกว่าปกติในช่วงที่สองผมรู้สึกชักไม่ไหวจึงเริ่มตื่นตระหนกแต่เมื่อมองไปในระยะไม่ไกลนักเห็นนักว่ายน้ำสองคนอยู่ข้างหน้านั่นเป็นแรงผลักดันให้ผมว่ายติดตามพวกเขาต่อไปจนถึงหาดแมนลี่

 

เมื่อยากอบมาถึงตอนท้ายของจดหมายนี้ เขาวกกลับมาที่หัวข้อความทรหดอดทน ซึ่งได้กล่าวไว้แล้วใน 1:2-4, 12-15 เขาย้ำความคิดเรื่องสู้ทน รอคอยและมั่นคง โดยใช้ตัวอย่างผู้เผยพระวจนะและโยบในพระคัมภีร์เดิม ที่จะเตือนผู้อ่านของเขาว่า ท่านเหล่านั้นผ่านประสบการณ์มาก่อน และอดทนถึงที่สุดไม่ว่าจะยากลำบากเพียงใด

 

ความอดทนที่โยบแสดงออกไม่ใช่แค่อดทนหรือขี้ขลาด เขาตั้งคำถามมากมายกับพระเจ้า แต่เขารักษาความเชื่อของเขา ในทำนองเดียวกัน ‘การยืนหยัด’ ในข้อ 8 แสดงถึงการตัดสินใจที่แน่วแน่มั่นคง ซึ่งตรงข้ามกับผู้เชื่อที่ ‘สองจิตสองใจ’ ที่เราพบใน 1:8 การดำเนินชีวิตในมุมมองความคิดที่ว่า พระเยซูจะเสด็จกลับมา จะช่วยเราให้มีมุมมองใหม่ (ข้อ 7-9)

 

ตอบสนอง :

อ่านฮีบรู 12:1,2 และขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับคนเหล่านั้นที่เป็นพยานแห่งความเชื่อที่ได้ช่วยให้คุณมีความเชื่อที่สมบูรณ์

 พลังประจำวัน#176-มีนาคม 2018

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มีนาคม 2018
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มีนาคม 2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.