ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-30 เมษายน 2018

 พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2018

 

รักด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้า

 

เตรียมจิตใจ:

คุณมีแผนอย่างไรบ้างหลังจากอ่านบทเฝ้าเดี่ยวหลายวันที่ผ่านมา? เป็นสิ่งที่ง่ายหรือไม่ที่จะเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับผู้อื่นและเปลี่ยนสิ่งที่คุณปฏิบัติกับพวกเขา? ถ้าไม่ อย่ากังวล เรายังมีความหวัง!

 

อ่าน: โรม 15:1–6

ขอพระเจ้าผู้เป็นแหล่งความทรหดอดทนและการหนุนใจ ทรงช่วยให้ท่านทั้งหลายเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยพระเยซูคริสต์ (โรม 15:5)

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ข้อพระคัมภีร์สองข้อแรกของวันนี้ย้ำถึงสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว เราควรอดทนต่อข้อบกพร่องของผู้อื่น (ข้อ1) รักผู้อื่นด้วยความคิดจิตใจ ทำให้พวกเขาพอใจ และเสริมสร้างกัน (ข้อ2) รักพวกเขาด้วยการกระทำ จากนั้นในข้อ 5 และ 6 ให้เราเห็นถึงวิธีและเหตุผล

 

เราจะกระทำเช่นนั้นได้อย่างไร? โดยของประทานที่พระเจ้าให้แก่เรา ความอดทน การหนุนใจ และท่าทีในจิตใจอย่างพระคริสต์ สิ่งเหล่านี้คือของประทานอันแสนวิเศษ โดยเฉพาะข้อสุดท้าย! เราไม่จำเป็นต้องพยายามอย่างหนักที่จะรักเพื่อนบ้านของเรา พระเจ้าเองประทานจิตใจของพระคริสต์แก่เรา (ดูเพิ่มใน 1โครินธ์ 2:16)

เพราะเหตุใด? เพื่อเราจะสามารถถวายพระเกียรติแด่พระองค์ เพราะนี่ไม่ใช่เกี่ยวกับเราเลย วัตถุประสงค์สูงสุดของเราคือเพื่อถวายพระสิริแด่พระเจ้า ซึ่งการแบ่งแยก การทะเลาะและความหยิ่งไม่ได้ทำให้เราไปถึงเป้าหมายนั้น หรือแม้แต่ทำให้เราพึงพอใจ ช่างเป็นความจริงอันน่าอัศจรรย์ที่เมื่อเราถวายเกียรติพระองค์แล้วสิ่งนี้ก็เป็นประโยชน์แก่เราด้วย!

 

ตอบสนอง:

“พระบิดาเจ้า ขอบพระคุณที่ทรงประทานหัวใจอย่างพระคริสต์ ที่ทรงนำข้าพระองค์ให้รักผู้อื่นและถวายเกียรติแด่พระองค์ โปรดช่วยข้าฯ ให้รักผู้อื่นมากยิ่งขึ้นและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเมื่อเราติดตามพระองค์ด้วยกัน อาเมน”

 พลังประจำวัน#176-เมษายน 2018

อ่านพลังประจำวัน-29 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-28 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-27เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-26 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-25 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-24 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-23 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-22 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-21 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-20 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-19 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-18 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-17 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-16 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-15 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-14 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-13 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-12 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-11 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-10 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-9 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-8 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-7 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-6 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-5 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-4 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-3 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-2 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-1 เมษายน 2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.