ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-29 เมษายน 2018

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2018

เฉลิมฉลองความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
 

เตรียมจิตใจ:

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ฝูงชนที่เดินทางไปแสวงบุญ ต้องการเฉลิมฉลองความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพราะมันกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกที่อบอุ่นเหมือนบ้าน มิตรภาพ การร่วมกัน การแบ่งปัน... คุณจะเพิ่มเติมอีก 2-3 คำได้ไหม?

 

อ่าน : สดุดี 133

“…เพราะว่าพระยาห์เวห์ทรงบัญชาพระพรที่นั่น คือชีวิตยืนยาวเป็นนิตย์” สดุดี 133:3

 

สำรวจและใคร่ครวญ

มันจะยากแค่ไหนที่เราจะพยายามรักษาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่ว่ามันจะอยู่ในรูปแบบใด  ดูพระธรรมยอหน์บทที่17 และรับรู้ว่าพระเยซูทรงอธิษฐานอย่างไรเผื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคริสตจักรในช่วงเวลาก่อนการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ แต่จากประวัติศาสตร์คริสตจักร เราก็ยังเห็นความแตกแยก ความไม่ปรองดอง ความเกลียดชัง สงคราม เป็นศัตรู ความอิจฉา และแก่งแย่งชิงดีกัน

การเดินทางแสวงบุญที่มีการเฉลิมฉลองในบทเพลงที่ใช้แห่ขึ้นในอดีตเหล่านี้ เป็นการแสดงให้เห็นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และวัตถุประสงค์เดียวกัน พวกเขามุ่งหน้าไปทางเดียวกันด้วยจิตใจและความตั้งใจเดียวกัน ซึ่งผู้เขียนสดุดีให้ภาพที่สวยงาม 2 ภาพ คือ น้ำมันประเสริฐที่ใช้เจิมบนศีรษะของอาโรน มหาปุโรหิต ไหลลงสู่หนวดเคราและคอเสื้อ และน้ำค้างของภูเขาตกลงบนเทือกเขาศิโยน มุ่งสู่ศูนย์กลางของการนมัสการพระเจ้า

น้ำมันเป็นสัญลักษณ์ของพระพรของพระเจ้า และเป็นของขวัญของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ หลายนิกายในศาสนาคริสต์ใช้น้ำมันในพิธีบัพติศมาเช่นเดียวกับการใช้น้ำ น้ำค้างเป็นน้ำในรูปแบบหนึ่งที่อ่อนโยน เย็นและสร้างสรรค์ ที่ให้การบำรุงเลี้ยงในการธำรงชีวิต

 

ตอบสนอง:

ลองคิดถึงสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณที่กีดขวางความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในชีวิตของคุณ เพื่อนสนิท? คนในครอบครัว? มันเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่สิ่งกีดขวางเหล่านี้จะต้องได้รับการแก้ไขให้สลายไป อธิษฐานเผื่อเรื่องนี้
พลังประจำวัน#176-เมษายน 2018

อ่านพลังประจำวัน-30 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-28 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-27เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-26 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-25 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-24 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-23 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-22 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-21 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-20 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-19 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-18 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-17 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-16 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-15 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-14 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-13 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-12 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-11 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-10 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-9 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-8 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-7 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-6 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-5 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-4 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-3 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-2 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-1 เมษายน 2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.