ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
อ่านพลังประจำวัน-26 เมษายน 2018

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2018

 

กฎแห่งความรัก

 

เตรียมจิตใจ:

ในสองสามบทต่อไป เราจะดูที่เรื่องความรัก พระคัมภีร์สอนเราว่าเราสามารถรักได้เพียงเพราะพระเจ้าทรงรักเราก่อน ให้พักอยู่ในความรักของพระองค์สักครู่ นึกถึงว่าพระองค์ทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่คุณอย่างไรบ้าง

 

อ่าน: โรม 13:8–14

อย่าเป็นหนี้อะไรใครเลย นอกจากความรักซึ่งมีต่อกัน เพราะว่าผู้ที่รักคนอื่น ก็ได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติครบถ้วนแล้ว (โรม 13:8)

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

เมื่อวานนี้ เราจบด้วยข้อสังเกตที่ว่า  การที่เราติดค้างอะไรบางคนไม่ได้เกี่ยวกับการที่พวกเขาสมควรได้รับหรือไม่ และในวันนี้เราจะมาดูเนื้อหาที่ต่อเนื่องมา หนี้คือสิ่งที่ข้าพเจ้าติดค้างบางคน เพราะข้าพเจ้าได้รับจากพวกเขาก่อน แต่ในเศรษฐศาสตร์ของพระเจ้า หนี้ของความรักไม่ได้เป็นเช่นนั้น ข้าพเจ้าไม่ได้ติดหนี้ความรักของท่านโดยขึ้นอยู่กับความรักที่ท่านมอบให้ข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าติดค้างท่านเพราะสิ่งนี้ขึ้นอยู่กับความรักที่พระเจ้าสำแดงแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าติดหนี้พระองค์ แต่พระองค์ขอให้ข้าพเจ้าจ่ายคืนที่ท่าน

 

ข้าพเจ้าไม่สามารถจ่ายคืนความรักอัศจรรย์ที่พระองค์ประทานมาเหนือข้าพเจ้าอย่างล้นเหลือ แต่พระองค์ไม่ได้ขอให้ข้าพเจ้าทำเช่นนั้น พระองค์เพียงต้องการให้ข้าพเจ้า “ส่งต่อแก่ผู้อื่น” คือให้ข้าพเจ้ารักผู้อื่นด้วยการไม่เห็นแก่ตนเองเช่นนั้น มีความเสียสละ และมีความรักที่ไม่หมดสิ้น และเมื่อข้าพเจ้าทำเช่นนั้น ข้าพเจ้าจะทำให้บัญญัติทุกข้อสำเร็จโดยไม่ต้องพยายามเลย

 

ตอบสนอง:

 

เราไม่สามารถทำตามพระบัญญัติของพระเจ้าได้โดยเพียงพยายามทำให้มากขึ้น การอัศจรรย์และความลี้ลับของเรื่องนี้คือว่า การเชื่อฟังของเราไม่ได้เริ่มที่เรา แต่เริ่มที่พระเจ้า ให้เราคิดใคร่ครวญว่าพระองค์ทรงรักเรามากเท่าใด และเราจะพบว่าแท้จริงแล้ว จิตใจของเราสามารถรักผู้อื่นได้มากขึ้นอย่างที่พระองค์ทรงรักพวกเขา

 พลังประจำวัน#176-เมษายน 2018

อ่านพลังประจำวัน-30 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-29 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-28 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-27เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-25 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-24 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-23 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-22 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-21 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-20 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-19 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-18 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-17 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-16 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-15 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-14 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-13 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-12 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-11 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-10 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-9 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-8 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-7 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-6 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-5 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-4 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-3 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-2 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-1 เมษายน 2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.