ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-22 เมษายน 2018

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2018

พันธสัญญาและพระสัญญาต่อกษัตริย์ดาวิด
 

เตรียมจิตใจ:

สดุดีวันนี้เป็นบทเพลงอีกบทหนึ่งที่ใช้แห่ขึ้น หยุดสักครู่เพื่อให้คุณเองย้อนมองการเดินทางไกลในอดีตของอิสราเอลเพื่อไปนมัสการพระเจ้ายังพระวิหาร  เป็นการสะท้อนพระประสงค์ของพระเจ้าในการสร้างพระวิหารและความวิเศษของการได้พบพระเจ้า

 

อ่าน : สดุดี 132

“เราจะเอาความรอดห่มปุโรหิตของเมืองนี้ และผู้จงรักภักดีของเมืองนี้จะโห่ร้องด้วยความยินดี” สดุดี 132:16

 

สำรวจและใคร่ครวญ

มันอาจยากที่จะเข้าไปในโลกพันธสัญญาเดิม แม้ว่าในสดุดีดูเหมือนจะพูดกับเราโดยตรงอย่างส่วนบุคคล เราต้องระลึกว่ามีความแตกต่างระหว่างชาวอิสราเอลที่เดินทางไกลเพื่อนมัสการพระเจ้ากับวิถีชีวิตของเราแม้ว่าเราได้ทำบางอย่างคล้ายกัน

ขณะที่คุณอ่านพระธรรมสดุดี สังเกตตรงที่สดุดีกล่าวถึงกษัตริย์ดาวิดและพระสัญญาที่พระเจ้าให้กับกษัตริย์ดาวิด คุณคิดว่า ทำไมพระเจ้าทรงใจดีกับกษัตริย์ดาวิด? สัญญาประเภทไหนที่กษัตริย์ดาวิดได้ทำ?  มีพระพรคล้ายกันอันใดบ้างที่คุณอยากทูลขอในชีวิตของคุณในฐานะเป็นคริสเตียน?  มีองค์ประกอบใดบ้างในการนมัสการในสดุดีที่คุณอยากจะกำหนดขึ้นใหม่ ในแง่ของความเชื่อของคริสเตียน? พันธสัญญาและพระสัญญาต่อกษัตริย์ดาวิดได้ถูกทำให้สำเร็จแล้วในพระคริสต์สำหรับคริสเตียน  บัดนี้ พระคริสต์ทรงเป็นจุดศูนย์รวมของการนมัสการ คริสตจักรเป็นที่สถิตของพระองค์ (เอเฟซัส 2:22) พวกเราเป็นเหมือนปุโรหิตในสดุดีบทนี้ ที่ห่มด้วยความรอด เพื่อว่าเราสามารถโห่ร้องด้วยความยินดี (ข้อ 9,16).

 

ตอบสนอง:

มีอะไรที่คุณสามารถทำได้แบบเดียวกัน ที่จะสร้างความตื่นเต้นและรอคอยด้วยความหวังอย่างชาวอิสราเอลที่จะได้เดินทางไกลเพื่อการนมัสการพระเจ้า? การไปรีทรีทหรือค่ายฟื้นฟู? หรืออื่นๆ ?

 พลังประจำวัน#176-เมษายน 2018

อ่านพลังประจำวัน-30 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-29 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-28 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-27เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-26 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-25 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-24 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-23 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-21 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-20 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-19 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-18 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-17 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-16 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-15 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-14 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-13 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-12 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-11 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-10 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-9 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-8 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-7 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-6 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-5 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-4 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-3 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-2 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-1 เมษายน 2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.