ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-21 เมษายน 2018

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2018

 

พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งของฉัน

 

เตรียมจิตใจ:

มีมุมไหนในชีวิตของคุณที่คุณกันออกให้อยู่นอกการดูแลของพระเจ้า?  สารภาพเสียคอนนี้

 

อ่าน : อิสยาห์ 45:9-25

 

““ที่สุดปลายแผ่นดินโลกทุกแห่ง จงหันมาหาเราและรับความรอด เพราะเราเป็นพระเจ้า และไม่มีผู้อื่น” อิสยาห์ 45:22

 
สำรวจและใคร่ครวญ:

พระธรรมตอนนี้นำเราอย่างมั่นคงสู่ความรู้สึกที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ของพระเจ้าของเรา ไม่มีใครเทียบความยิ่งใหญ่ของพระองค์ (ข้อ 18,21) ทุกสิ่งในการทรงสร้างจะยอมจำนนต่อพระองค์ (ข้อ 23) พระองค์ทรงเป็นแหล่งอำนาจและความดีทั้งปวง (ข้อ 24)

มนุษย์บ่อยครั้งไม่ชัดเจนกับความจริงเหล่านี้ ผู้อ่านพระธรรมอิสยาห์จึงดูเหมือนมีปัญหาร้ายแรงกับการกระทำของพระเจ้า ดังที่ได้เห็นแล้ว เราสามารถจินตนาการถึงการเลือกไซรัสเป็นเรื่องที่ทำให้สับสน และการปราบปรามด้วยอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่กล่าวถึงในข้อ 14 ดูเหมือนจะไม่เป็นที่ประจักษ์และเข้าใจของอิสราเอลในขณะนั้น

ฉันสารภาพว่า ฉันเห็นใจประชากรของพระเจ้า ดังเช่นที่มีการพร่ำบ่นในข้อ 15  การมีส่วนร่วมของพระเจ้ากับเราไม่ใช่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนในแต่ละวัน  บ่อยครั้งจะต้องด้วยความเชื่อ เราจึงจับได้และเข้าใจความจริงที่มั่นคงและสูงเด่นนี้ และเมื่อเราก้าวไปข้างหน้าประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและดำเนินไปกับพระองค์ เราจึงมีส่วนร่วมในพระสัญญาในข้อ 24-25  ความจริงก็คือ ไม่มีทางอื่นที่จะไป (ข้อ 18) ดังเช่นที่ยอห์น ออสวอล์ท เขียนว่า “พระองค์ไม่ทรงเป็นเพียงองค์เจ้านายของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่ง ซึ่งรวมทั้งลมหายใจเข้าออกถัดไปด้วย” (The NIV Application Commentary, Zondervan 2003, หน้า 514).

 

ตอบสนอง:

ยึดมั่นในความจริงข้อนี้ : ‘เราจะไม่อับอายและถูกทำให้ขายหน้า ตลอดไปเป็นนิตย์’(ข้อ 17)

 พลังประจำวัน#176-เมษายน 2018

อ่านพลังประจำวัน-30 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-29 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-28 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-27เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-26 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-25 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-24 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-23 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-22 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-20 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-19 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-18 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-17 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-16 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-15 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-14 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-13 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-12 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-11 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-10 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-9 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-8 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-7 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-6 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-5 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-4 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-3 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-2 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-1 เมษายน 2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.