ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-20 เมษายน 2018

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2018

 

พระเจ้าทรงเลือกผู้ที่พระองค์ต้องการ

 

เตรียมจิตใจ:

 

ถ้าคุณเป็นผู้เลือก คนแบบไหนที่คุณจะเลือกให้มาทำงานของพระเจ้า?

 

อ่าน : อิสยาห์ 45:1-8

 

“เราคือยาห์เวห์ และไม่มีผู้อื่นอีก นอกจากเรา ไม่มีพระเจ้า เราคาดอาวุธ ให้เจ้า แม้เจ้าไม่รู้จักเรา” อิสยาห์ 45:5

 
สำรวจและใคร่ครวญ:
 

พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ทรงยุติธรรม ให้เราเผชิญกับสถานการณ์ที่ดูเหมือนไม่ได้รับความยุติธรรมในชีวิต ดังเช่นในช่วงเวลาของอิสยาห์ เรามักเห็นแต่ละคนที่ก้าวขึ้นไปถึงสูงสุดและได้รับรางวัลที่ไม่สมควร หรือพระเจ้าทรงมีแผนการที่ยังไม่ปรากฏแก่เรา? และในกรณีของไซรัส พระเจ้าไม่เพียงแต่ใช้คนที่มีอำนาจมากที่สุดในเวลานั้นมาทำงานตามความมุ่งหมายให้สำเร็จ ไซรัสเป็นผู้ที่พระเจ้าทรง ’เจิม’ ให้เป็น ’ผู้เลี้ยงแกะ’ ของพระองค์ (ข้อ 1 และใน 44:28)  ทำไมหรือเหตุผลคืออะไร?

มีบทเรียนหลายอย่างในที่นี้ ประการแรก พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้า พระองค์สามารถกระทำเช่นนั้นได้ เพราะพระองค์ทรงรู้ว่าอะไรดีที่สุด มีเพียงบางเวลาที่เราอาจคาดได้ว่าโดยพระคุณของพระองค์ เราก็เข้าใจเพียงเล็กน้อย เรารวบรวมได้ว่า แผนการต่างๆ ของพระองค์ในที่นี้เกี่ยวกับคนอิสราเอลผู้ที่พระองค์ทรงเลือกและการถวายเกียรติแด่พระนามของพระองค์ และเมื่อเราเริ่มตระหนักถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของพระเจ้า เมื่อเปรียบเทียบกัน จักรวรรดิเปอร์เชียโบราณของไซรัสก็จะดูเล็กและชั่วคราวไปทีเดียว แต่ยังมีอีกอย่าง ภายใต้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ กษัตริย์ไซรัสแท้จริงก็เป็นเพียงชายคนนี้ เขาไม่ได้สำคัญมากกว่าหรือน้อยกว่าใคร  พระเจ้าทรงสร้างเขาและสามารถทำงานผ่านเขาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระองค์ เรามีอะไรโต้เถียงไหม?

 

ตอบสนอง:

ทูลขอพระเจ้าที่ฝึกฝนคุณให้มองดูคนอื่นๆ เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงมองดูพวกเขา

 พลังประจำวัน#176-เมษายน 2018

อ่านพลังประจำวัน-30 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-29 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-28 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-27เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-26 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-25 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-24 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-23 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-22 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-21 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-19 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-18 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-17 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-16 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-15 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-14 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-13 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-12 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-11 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-10 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-9 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-8 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-7 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-6 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-5 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-4 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-3 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-2 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-1 เมษายน 2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.