ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-18 เมษายน 2018

พลังประจำวันวันพุธที่ 18 เมษายน 2018

 

รูปเคารพที่ไม่เป็นประโยชน์

 

เตรียมจิตใจ:

 

ทูลขอพระเจ้าแสดงให้คุณเห็นถึงแง่มุมในชีวิตของคุณที่คุณไม่ได้ทำเพื่อแผ่นดินของพระเจ้า สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงสิ่งของ ผู้คน หรือนิสัย ที่มาแทนที่ในที่ซึ่งควรให้พระเจ้าครอบครองควบคุม

 

อ่าน : อิสยาห์ 44:9-23

 

“จงจำสิ่งเหล่านี้ไว้ โอ ยาโคบเอ๋ย เพราะเจ้าเป็นผู้รับใช้ของเรา โอ อิสราเอล เราได้ปั้นเจ้า เจ้าเป็นผู้รับใช้ของเรา อิสราเอลเอ๋ย เราจะไม่ลืมเจ้า” อิสยาห์ 44:21

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

เนื้อเรื่องตอนนี้ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับรูปเคารพมากเท่ากับผู้สร้างรูปเคารพ พวกเขาเป็นกลุ่มคนที่น่าเศร้า และอิสยาห์ได้ให้เราเห็นภาพว่ามันหมายความว่าอย่างไรที่เราทำกิจกรรมที่ไม่ได้เป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า  ข้อ 9 กำหนดราคาของรูปเคารพและประเมินสามัญสำนึกของผู้ที่ให้คุณค่ากับสิ่งเหล่านั้น ข้อ 10 พยากรณ์ถึงจุดจบของผู้ที่อุทิศตนกับรูปเคารพ ช่างตีเหล็กที่ทำงานหนักในข้อ 12 ทำให้คิดถึงผู้คนที่อยู่ในเมืองยุคใหม่ที่ทำงานหามรุ่งหามค่ำ ไม่เป็นเวลา ที่ไม่ได้อะไรนอกจากเงินเดือนที่มากขึ้นและความอ่อนเปลี้ยส่วนบุคคล แล้วช่างไม้ในข้อ 13-20 ได้ทำงานหนักผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนเพียงเพื่อพบตัวเองในที่สุดว่าถูกหลอกให้หลงไปและหมดกำลัง

 

หลังจากความยุ่งยากสับสน ฝุ่นผงและเศร้าอย่างไร้ความหมาย เราก็หันมาหาข้อ 21 และ 22 เป็นการหายใจที่วิเศษ สดชื่นและอากาศบริสุทธิ์ ณ ที่นี่ เราเห็น ‘ยาโคบ’ ซึ่งเป็นคนของพระเจ้า ความบาปถูกกวาดออกไป การได้รับการไถ่และยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้า ตอนนี้เป็นภาพที่ตรงข้ามกันอย่างแท้จริงระหว่างการตกต่ำ ไม่เกิดผลของมนุษยชาติ กับพระสิริของแผ่นดินของพระเจ้า

 

ตอบสนอง:

 

 

อิสยาห์เสนอให้เราต้องมีวินัยที่จะเตือนตัวเราว่า เราเป็นของใคร และระลึกถึงทั้งสิ้นที่พระองค์ได้ทำเพื่อเรา (ข้อ 21,22) ทำไมไม่ทำเสียเดี๋ยวนี้?
พลังประจำวัน#176-เมษายน 2018

อ่านพลังประจำวัน-30 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-29 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-28 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-27เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-26 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-25 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-24 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-23 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-22 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-21 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-20 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-19 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-17 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-16 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-15 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-14 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-13 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-12 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-11 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-10 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-9 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-8 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-7 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-6 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-5 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-4 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-3 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-2 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-1 เมษายน 2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.