ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-14 เมษายน 2018

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2018

 

พระเจ้าทรงเรียกคุณเพื่ออะไร?

 

เตรียมจิตใจ:

 

ในเวลาของอิสยาห์ ชื่อต่างๆมีความหมายสำคัญ ชื่อของอิสยาห์เองแปลได้ว่า “พระเจ้าทรงเป็นความรอด”  คุณอยากได้ชื่ออะไร?

 

อ่าน : อิสยาห์ 43:1- 13

 

“จงนำ... ทุกคนที่ถูกขนานนามตามชื่อของเรา และผู้ที่เราสร้างเพื่อพระสิริของเรา คือผู้ที่เราปั้นและทำขึ้นมา”
 อิสยาห์ 43:6,7

 
สำรวจและใคร่ครวญ:

คนที่มีเหตุผลส่วนใหญ่มักเห็นด้วยว่าสิ่งที่มีค่ามากที่สุดไม่ไช่วัตถุสิ่งของ สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือความรักของเพื่อนสนิทและครอบครัว ความไว้วางใจและให้เกียรติกันของเพื่อนร่วมงานและเพื่อนบ้าน ความรู้สึกปลอดภัยที่รู้ว่าเราเป็นใครที่ควรจะเป็น และที่เรียกเราตาม’ชื่อที่ดี’  พระสัญญาในตอนเริ่มต้นอิสยาห์บทที่ 43 แน่นอนจะเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าที่สุดในชีวิตนี้  ลองพิจารณา การทรงเรียกเราของพระเจ้าตามชื่อของเรา เมื่อพระองค์ทรงเรียกชื่อของเรา มันมีความเป็นกันเอง เป็นส่วนตัว และที่ไม่ใช่ธุระของคนอื่น

 

ทำไมพระองค์ทรงทำทั้งหมดนี้ และที่ไม่ได้อยู่ในสวรรค์สถานท่ามกลางการยกย่องสรรเสริญของเหล่าทูตสวรรค์?  เป็นที่ชัดเจนว่า เราเองได้ทำบาปต่อพระองค์ ไม่ยอมดำเนินตามทางของพระองค์ และไม่เชื่อฟังธรรมบัญญัติของพระเจ้า (ลองย้อนกลับไปอ่าน 42:22-24) แม้แต่ในที่นี้ ขณะที่ประชากรของพระองค์เดิมข้ามไฟและน้ำ พวกเขาต้องการการสนับสนุนช่วยเหลือจริงจังจากพระองค์ ทำไมพระองค์จะต้องใส่ใจด้วย? มีเพียงคำตอบเดียวที่เป็นไปได้ ซึ่งเป็นทั้งคำตอบที่ง่าย ลึกซึ้งและเป็นความจริงตลอดเวลาซึ่งปรากฏในข้อที่ 4

 

ตอบสนอง:

ในพระธรรมอิสยาห์ พระเจ้าเองได้รับการขนามนามมากกว่า 30 ชื่อที่แตกต่างกัน เป็นต้นว่า “ที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ และองค์สันติราช” (9:6) ชื่อไหนจับใจคุณในวันนี้?

 พลังประจำวัน#176-เมษายน 2018

อ่านพลังประจำวัน-30 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-29 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-28 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-27เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-26 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-25 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-24 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-23 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-22 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-21 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-20 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-19 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-18 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-17 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-16 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-15 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-13 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-12 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-11 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-10 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-9 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-8 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-7 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-6 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-5 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-4 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-3 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-2 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-1 เมษายน 2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.