ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-13 เมษายน 2018

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2018

 

จงร้องเพลง... ทำไมไม่ร้องล่ะ?!

 

เตรียมจิตใจ:

คุณมักจะแสดงออกถึงความชื่นชมยินดีอย่างไร?  การร้องเพลงเป็นวิธีที่คุณอยากแสดงออกถึงการเฉลิมฉลองหรือไม่? หรือคุณปรารถนาจะแสดงออกอย่างอิสระถึงความรู้สึกที่แท้จริงของคุณ?

 

อ่าน : อิสยาห์ 42:10-25

 

“จงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระยาห์เวห์ ร้องเพลงสรรเสริญพระองค์จากปลายแผ่นดินโลก พวกท่านที่ไปตามทะเล และบรรดาสิ่งที่อยู่ในนั้น ทั้งแผ่นดินชายทะเลและพวกอาศัยอยู่ที่นั่น” อิสยาห์ 42:10

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ในข้อ 10 บอกเราให้ จงร้องเพลง นี่เป็นมากกว่าคำเชิญแบบเพื่อน ที่ให้มาสนุกกันด้วยการร้องเพลง และเราต้องไม่มองว่าเป็นการเรียกให้ร้องตามหน้าที่ เหมือนคำสั่งให้เชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าเท่านั้น แต่เป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างเป็นแรงบันดาลใจเชิญชวนให้ร่วมชื่นชมยินดีในทั่วทั้งแผ่นดินโลก ทะเลทราย หมูเกาะ ชนบทที่ห่างไกล และภูเขาสูง ล้วนชื่นชมยินดี และเปล่งเสียงโห่ร้องด้วยความชื่นบานเกี่ยวกับพระสิริของพระเจ้า

 

พระเจ้าที่เราถวายเพลงสรรเสริญจะเป็นผู้ที่น่าสะพรึงกลัวของผู้ที่ไม่รับรู้และไม่สนใจพระองค์ (ข้อ 17,23-24) อย่างไรก็ตาม พระเจ้าของเราทรงเป็นมากกว่านั้น ก่อนหน้านี้เราได้อ่านว่า ทรงเป็นทั้งผู้รับใช้และกษัตริย์ และ ณ ที่นี้ ก็ให้ภาพที่ตรงข้ามกัน ทรงเป็นทั้งพระเจ้าที่สำแดงอานุภาพ (ข้อ 13) และผู้หญิงที่กำลังคลอดบุตร (ข้อ 14)

ในส่วนของเรา เมื่อเราเห็นการพิชิต การตัดสิน และความผูกพันลึกซึ้งของพระเจ้ากับประชากรของพระองค์ เราจะร้องเพลง แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้ง่ายๆ แต่เราจะเรียนรู้ความหมายของมันได้ดี

 

ตอบสนอง:

 

ฉันไม่แน่ใจว่า วันนี้เราแต่ละคนจะต้องการตัวอักษรที่จะร้องเพลงบทใหม่ แต่กล่าวกันว่า วันนี้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่ที่จะทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะแสดงให้เห็นวิธีใหม่ๆ ที่เราจะสรรเสริญพระเจ้า

 พลังประจำวัน#176-เมษายน 2018

อ่านพลังประจำวัน-30 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-29 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-28 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-27เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-26 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-25 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-24 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-23 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-22 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-21 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-20 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-19 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-18 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-17 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-16 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-15 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-14 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-12 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-11 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-10 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-9 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-8 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-7 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-6 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-5 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-4 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-3 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-2 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-1 เมษายน 2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.