ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-9 เมษายน 2018

 พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2018

 

บทนำสู่พระธรรมอิสยาห์บทที่ 40–45

น้ำพระทัยของพระเจ้า

 

มีอะไรอยู่ในใจของคุณวันนี้? อาจเป็นบางสิ่งที่ยากที่จะบรรยายออกมา ความคิดที่ลึกที่สุดมักจะอธิบายได้ยากที่สุด มีอีกเท่าไหร่ถ้าเราพิจารณาความคิดของพระเจ้า?

ถ้าพระเจ้าของเราทรงรู้ทุกอย่างและทรงอำนาจทุกอย่างอย่างที่เราเชื่อ แล้วความคิดของพระองค์ก็จะไปไกลเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ และในพระธรรมอิสยาห์ทำให้เรามีหนังสือที่พยากรณ์ด้วยรู้สึกจริงใจ สิ่งที่ผู้เผยพระวจนะประกาศคือน้ำพระทัยของพระเจ้า ในพระธรรมตอนนี้ ทำให้เราเห็นถึงวิถีที่องค์พระผู้ช่วยให้รอดของเราคิด รู้สึกและมองโลก ความคิดที่จะจัดการกับรัฐบาลในจักรวาลนี้สุดขอบด้านหนึ่งกับความเป็นห่วงเราแต่ละคนอีกด้านหนึ่ง รายละเอียดมากมายเป็นสิ่งที่เราอาจคาดได้จากผู้ทรงอำนาจยิ่งใหญ่ ผู้ซึ่งทำภูเขาให้ราบเรียบและเหยียดฟ้าออก นี่คือพระผู้สร้างองค์นิรันดร์และพระผู้ช่วยให้รอดของมนุษยชาติ และอัศจรรย์กว่านั้น การเปิดเผยของพระเจ้าในที่นี้ เป็นผู้อ่อนโยนสุภาพ ผู้ทรงเอาใจใส่ความต้องการของผู้ที่ยากจนที่สุด และทรงปรารถนาที่จะดึงประชากรของพระองค์กลับมาหาพระองค์  นี่คือพระเจ้าของเรา ผู้ทรงรักเรามากพอที่จะประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อเราจะคืนดีและฟื้นฟูสัมพันธภาพกับพระองค์  นั่นคือความคิดที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่เห็นได้จากรายละเอียดมากมายในพระธรรมอิสยาห์ บ้างก็เข้าใจง่าย บ้างก็ล้ำลึก แต่ทั้งหมดไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง นำเราสู่พระเยซูคริสต์

 

ผู้เขียน : ไมค์ ฮอว์ธอร์น (Mike Hawthorne)

หลังจากได้ทำพันธกิจมิชชั่นในเอเซียมาหลายปีไมค์กลับไปทำมิชชั่นที่บ้านเกิดเมืองแมนเชสเตอร์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2018

 

จงได้รับการชูใจ

 

เตรียมจิตใจ:

เมื่อคุณเปิดหนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์ มีข่าวดีอะไรที่คุณอยากเรียนรู้มากที่สุด?

 

อ่าน : อิสยาห์ 40:1-11

“พระเจ้าของพวกท่านตรัสว่า “จงชูใจ จงชูใจประชากรของเรา” อิสยาห์ 40:1

 
สำรวจและใคร่ครวญ:


สมมติว่ามีการทำลายล้างซึ่งกวาดไปทั่วแผ่นดินในช่วงปี 1960 และไม่มีอะไรตามมาในครึ่งศตวรรษหลังและดูเหมือนสิ่งต่างๆ จะดีขึ้น เราอาจดูเหมือนอยู่อย่างปลอดภัยเมื่อเทียบกับอิสราเอลโบราณ แต่กระนั้น ชีวิตสมัยใหม่ก็ยากและน่ากลัว เป็นการดีที่จะพิจารณาการชูใจที่ได้รับในพระนามของพระเจ้า

 

ประการแรก ซึ่งเป็นมากกว่าการปลอบโยน สามารถซบไหล่ร้องไห้ คำว่า “ชูใจ” ในภาษาฮีบรู มีความหมายถึงการหนุนใจในทางบวกบนฐานความเป็นจริงที่จะมาถึง  ความจริงที่ไม่ใช่ของเรา (ข้อ 6,7) แต่เกี่ยวข้องกับพระเจ้า (ข้อ 10) ประการที่สอง ผลกระทบจาก “การชูใจ” ที่พระเยซูเสด็จมาจุติในโลกนั้นให้ความรู้สึกที่ท่วมท้นและไม่อาจต้านทานได้ (ข้อ 4)  ซึ่งจะมีอานุภาพมากกว่าการโจมตีของชาวบาบิโลนหรือระเบิดนิวเคลียร์ เพราะเหตุนี้ ผู้เผยพระวจนะจึงไม่กลัวที่จะเปล่งเสียงประกาศข่าวดีอย่างเต็มกำลังจากภูเขาสูง (ข้อ 9) อย่างไรก็ตาม ประการที่สามเปิดเผยถึงผู้ที่จะเสด็จมา ไม่เพียงแต่เป็นพระเจ้าผู้ทรงอานุภาพ แต่เป็นพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดที่รักของเรา ผู้ทรงสุภาพอ่อนโยนและห่วงใยเราอย่างลึกซึ้ง (ข้อ 11)

 

ตอบสนอง:

 

ในข้อ 10 อิสยาห์เขียนย้ำถึงสองครั้งให้ “ดูสิ” ทูลขอพระเจ้าที่คุณจะเห็นพระองค์ทรงทำงานในชีวิตของคุณในวันนี้

 
 พลังประจำวัน#176-เมษายน 2018

อ่านพลังประจำวัน-30 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-29 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-28 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-27เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-26 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-25 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-24 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-23 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-22 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-21 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-20 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-19 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-18 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-17 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-16 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-15 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-14 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-13 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-12 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-11 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-10 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-8 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-7 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-6 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-5 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-4 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-3 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-2 เมษายน 2018
อ่านพลังประจำวัน-1 เมษายน 2018Copyright © 2010 All Rights Reserved.